קרקע לשכונה נוספת בבאר יעקב משווקת בימים אלו

קרקע המיועדת לשכונה חדשה בבאר יעקב עם 2,000 יח"ד משווקת בימים אלו, במסלול של מחיר למשתכן, ע"י רשות מקרקעי ישראל.

בימים אלו משווקת רמ"י קרקע לבנייה של כ – 2,000 יח"ד, בבנייה רוויה בבאר יעקב, במסלול של מחיר למשתכן.

 

שטח הקרקע ממוקם בשטחי המחנה הצבאי בצריפין, המתפנים במסגרת הסכם שה"ם 3 ומתחם הדיור החדש נכלל במסגרת תכניות תמל/ 1018 ו- תמ"ל / 1019 הכוללות כל אחת כ – 3,500 יח"ד.

 

מחנה צריפין המתפנה בעקבות החלטת הממשלה, להעביר את מחנות צה"ל לאזור הנגב, פותח פוטנציאל אדיר להרחבה ופיתוח השטחים והתאמתם מגורים לתעסוקה.

 

המכרז הזה הוא פעימת שיווק שנייה במסגרת הסכם הגג שנחתם עם המועצה המקומית באר יעקב והוא מיועד לקבלנים, ויזמים שרוכשים זכויות בקרקע לבנייה של יח"ד.

 

השכונה החדשה תשתלב בפיתוח המגורים בצפון באר יעקב ותתרום למגוון והיקף היצע של תעסוקה ומגורים במועצה המקומית באר יעקב כחלק מתכנית המתאר המקומית הכוללנית של היישוב.

 

תמהיל הבנייה בשכונה החדשה יהיה מגוון ויכלול, מבני מגורים, מבנים ומוסדות ציבור, מבני תעסוקה, שדרה מרכזית, שימושי קרקע מעורבים של מגורים משרדים ומסחר בחזיתות המבנים. שטחים ציבוריים פתוחים המחולקים ברשת של דרכים מקומית אורתוגונלית שמתחברת למערכת הדרכים הקיימת.

 

בנוסף, יש תכנון אקולוגי סביבתי בשכונה אשר משלב "רשת ירוקה" משלימה –שימור של עצים, חורש ושדות קיימים, ויצירת שדרה ירוקה שתקשר בין המתחמים לפארק ירוק שיעטוף את השכונה.

 

באזור המחבר את השכונה החדשה לשטחי היישוב הקיים מתוכננת כיכר עירונית שתכלול את המרכז האזרחי של באר יעקב לרבות בניין עירייה חדש ומבני ציבור לתרבות, פנאי וקהילה שישרתו את כלל התושבים.