תמ''א 38 - כל השאלות והתשובות

כיצד מתרחשת רעידת אדמה? כיצד ישפיע יישום מסיבי של תמ''א 38 על סביבת המגורים? כיצד מסייעת תמ''א 38 להתחדשות עירונית ולשיפור חזות המבנה? כל השאלות והתשובות על תמ''א 38

כיצד מתרחשת רעידת אדמה?

רעידת אדמה היא תופעת טבע בכדור הארץ, שבמהלכה רועדים בפתאומיות פני הקרקע.

למעשה, קליפת כדור הארץ שבורה ללוחות טקטוניים שעליהם מופעלים כוחות שמקורם בתנועת זרמי חומר בתוך כדור הארץ והם מאלצים את הלוחות לנוע אחד ביחס לשני לאורך משטחי המגע שביניהם. בדר"כ, החיכוך בין הלוחות מונע את תנועתם, אך כאשר הכוח הפועל על הלוחות מלמטה גובר על כוח החיכוך שביניהם, משתחררים הלוחות בבת אחת וחלה תזוזה פתאומית ומהירה - "רעידת אדמה". כתוצאה מממנה משתחררת הרבה מאוד אנרגיה שחלקה הופכת לגלים סיסמיים הנעים ומרעידים את פני השטח של כדור הארץ.תנודות הקרקע דועכות ככול שמתרחקים ממוקד רעידת האדמה. כאשר מתרחשת רעידת אדמה חזקה באזורים מיושבים ובנויים העוצמה הגבוהה של תנודות הקרקע עלולה לגרום לנזק רב ברכוש ובנפש, אלא אם הבתים נבנו לעמוד בתנודות אלה.

כיצד ישפיע יישום מסיבי של תמ"א 38 על סביבת המגורים?

עורכי התכנית היו ערים מלכתחילה להשפעות אפשריות של מימוש הזכויות על סביבות המגורים, לרבות, מחסור אפשרי במקומות חניה עבור תוספת יחידות דיור או עקב סגירת קומות עמודים ששימשו לחניה, השלכות על עיצוב המבנה המחוזק ומראה הכללי של הרחוב, הצורך בהסדרת תשתיות בתוך המגרש ועוד. לכן, נותנת תמ"א 38 למהנדס הועדה המקומית ולוועדה המקומית סמכות להפעיל את שיקול דעתם, בעת בחינת הבקשה להיתר בניה שמוגשת לפי התמ"א. בדרך זו שומרת התמ"א על איזון בין הצורך לחזק את המבנים לבין הצורך שלא לפגוע במרקם העירוני.

כיצד מסייעת תמ"א 38 להתחדשות עירונית ולשיפור חזות המבנה?

חיזוק המבנה הוא הזדמנות לשדרוג המבנה כולו, עיצוב מחודש של חזיתות מוזנחות, הוספת אלמנטים משפרים (כמו מעלית, ממ"ד) וכו'. לפיכך, קובעת תמ"א 38 הנחיות ברורות לעיצוב המבנה המחוזק תוך כדי התאמתו לרקמה העירונית הסובבת.

תמ"א 38 היא מכשיר יעיל להתנעת תהליך של התחדשות רקמות עירוניות שהתיישנו - הגדלת הדירות הקיימות, הוספת יחידות דיור, שדרוג עיצוב המבנים וכדומה. בכך, חורגת תרומתה של תמ"א 38 מעבר לחיזוק המבנים מפני רעידות אדמה.

 

עם זאת, יש לזכור שמטרתה העיקרית של התכנית היא חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה.