ת"א עם מדיניות תמ"א 38 חדשה

בעיריית ת"א אושרה מדניות תמ"א 38 חדשה הכוללת חלוקה של העיר לפי אזורים, קביעת מספר קומות מירבי ומרווח בין בתים.

גם בעיריית ת"א הוחלט לעשות סדר בכל נושא התמ"א. הועדה המקומית אישרה היום (ד') מדיניות חדשה לבחינת הבקשות והיתרי הבנייה במסגרת תמ"א 38, אשר תאפשר חיזוק מבנים ותוספות בנייה בהתאם למאפייני המרקמים והשכונות ברחבי העיר.

 

המדיניות העירונית נקבעה מתוך התייחסות לנושאים רבים, בנוסף למאפייני המבנים עצמם הובאו בחשבון תנאים עירוניים ומרחבים כמו מאפייני רחובות, תמהיל של יחידות דיור, תשתיות ושטחי ציבור, צפיפות של האוכלוסייה, מרקמים ייחודיים ועוד.

 

מדיניות הועדה עודכנו בעקבות ובהתאם לתיקון 3א לתמ"א 38, שנכנס לתוקף בדצמבר 2016 ומטרתו העיקרית הוא לקבוע בצורה ברורה את היקף זכויות הבנייה המרבי שניתן לאשר במסלול של הריסה ובנייה מחדש.

 

 

העקרונות של מסמך המדיניות

 

חלוקה לאזורים - המדיניות העירונית מחלקת את העיר לפי אזורים, שכונות ומתחמי תכנון. לכל אחד מאזורים אלו יש הגדרות פרטניות לגבי נפחי הבניה האפשריים בו, וכמו כן הנחיות תכנון נוספות שמוגדרות בהתאם למאפיינים של אותו אזור ותפיסת התכנון שלו.

 

מספר קומות מירבי - המדיניות העירונית מגדירה מספר קומות מרבי לכל אזור, בהתאם לתמהיל המבנים האופייני והרצוי, בכדי לשמור על מרקם קוהרנטי וחתך רחוב טיפוסי בהתאם לשאיפות התכנון של כל אזור.

 

קווי בניין -  קווי הבניין בכל אזור מוגדרים בצורה השומרת על מרווח סביר ומרחק מינימלי בין הבניינים שיקבע בהתאם לנפחי הבניה הצפויים, גודל החלקות ומאפייני המרקם הרצויים.

 

צפיפות – גם בנושא הצפיפות המותרת בקומות נוספות לבנייה נקבעה דרך חישוב בהתאם לקומה טיפוסית בהיתר, עם הנחיות נקודתיות לאזורים שונים.

 

מסמך המדיניות מתייחס לצורך הוצאת היתרים במסגרת תכנית תמ"א 38.

המסמך פתוח לציבור ונועד ליצור שקיפות וודאות מלאה לתושבים וליזמים בנוגע להנחיות התכנון והיקפי הבניה האפשריים במסגרת תמ"א 38 ברחבי העיר.