שכונה חדשה במקום מתקן טיהור שפכים בהרצליה

תכנית חדשה אשר תאפשר שיווק מיידי של כ-500 יח"ד חדשות בטווח של כ-300 מטרים ממתקן טיהור השפכים, ובעתיד תאפשר שיווק של עוד לפחות 800 יח"ד נוספות ובניית שטחי מסחר.

המתקן לטיהור שפכים הממוקם בצמוד לכביש 20 (איילון צפון) בהרצליה הגיע לגבול הקיבולת שלו, וכבר תקופה ארוכה שמתנהלים דיונים באשר להרחבתו.

 

לאחרונה עלה ואושר על ידי משרד האוצר, רשות מקרקעי ישראל, רשות המים והמשרד להגנת הסביבה רעיון אחר - לפנות את המתקן כליל מאזורי המגורים, ולאפשר תכנון יעיל יותר של האזור. לאור ההסכמות שהושגו הוחלט לקדם את תכנית הפינוי.

 

עלות הפרויקט נאמדת בכ-175 מיליון ₪ ובמסגרתו תוקם מערכת להולכת השפכים של הרצליה אשר תחובר למתקן לטיהור השפכים השפד"ן, בביצוע  ה'איגודן'.

 

 בזכות פינוי מתקן השפכים תתאפשר בנייה של למעלה מ- 1,000 יח"ד חדשות. צילום: פיני חמו, מתוך  האתר של המשרד להגנת הסביבה. 

 

פינוי המתקן יסייע בראש ובראשונה לשחרר את תושבי האזור מהמטרד הסביבתי הקיים והריחות העולים מהמתקן.

 

בסמוך למתקן טיהור השפכים הוקם פרויקט "גליל ים" הכולל 2,943 יח"ד, שחלק גדול ממנו שווק במסגרת תכנית "מחיר למשתכן" בסוף שנה שעברה.

 

תכנית המתאר כוללת הוראות אשר נדרשו ע"י המשרד להגנת הסביבה באשר למרווח הדרוש בין המגורים למתקן בשל מטרדי ריח. הסיכום שהושג ישחרר כ – 500 יח"ד בפרויקט גליל-ים אשר הוטלו עליהן מגבלות סביבתיות אשר תוסרנה בעקבות הסיכום.

 

מעבר לשחרור הדירות לשיווק בפרויקט גליל-ים, ישנו פוטנציאל רב גם בקרקע של מתקן טיהור השפכים עצמו, כפי שעולה מסקר היתכנות שהוזמן על ידי רשות מקרקעי ישראל.

 

על פי הסקר, יהיה ניתן לקדם שינוי יעוד בשטחו של המתקן לתכנית אשר תכלול כ-800 יח"ד נוספות וכן שטחי מסחר ותעסוקה חדשים לטובת הרצליה.

 

פינוי מתקן טיהור השפכים והכשרת הקרקע לבנייה של דירות חדשות חלק מהמדיניות של משרד האוצר להגדיל את ההיצע במסגרת המלחמה במשבר הדיור.