רוב הקבלנים בארץ לא צופים גידול בפעילות של ענף הבנייה

כ – 80% מקבלני ישראל לא צופים גידול בפעילות של ענף הבנייה. כ – 36% מהקבלנים בלבד מעריכים כי מחירי הדיור יעלו בשנה הקרובה. הסיכון בקרב הקבלנים ממשיך להיות גבוה ומספר החברות יורד בהדרגה. כך עולה מסקירה שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi.

חברת המידע העסקי  CofaceBdi  מפרסמת סקירה שערכה אשר מתוכה עולה פסימיות הקבלנים בנוגע לצמיחת ענף הנדל"ן בשנה שתבוא.

 

הסקירה הוצגה במפגש המקצועי השנתי של ענף הבניה והתשתיות, אותו ערכה בסוף השבוע האחרון באילת, התאחדות בוני הארץ בשיתוף עם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל.

 

מהנתונים שהוצגו עולה כי 80% מהקבלנים בישראל לא צופים גידול בפעילות הענף במחצית הראשונה של שנת 2018 זאת לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

 

הסקירה כללה סקר ציפיות אשר נערך בקרב מנהלים של חברות בנייה רבות. נתון נוסף שעולה מסקר זה הוא ש - 36% מהקבלנים בלבד, מעריכים כי מחירי הדירות אכן יעלו בשנה הקרובה. זהו נתון נמוך יותר מהשנים הקודמות. בשנת 2017 העריכו כ- 47% מהקבלנים עלייה של מחירי, ובשנת 2016 כ - 68% העריכו שהמחירים ימשיכו בעלייה.

 

עוד עולה מסקירה זו כי יכולת השגת המימון לפרויקט אינה מהווה יותר חסם בשוק. כ - 34% מהקבלנים טענו כי היכולת להשיג אשראי לבנייה של פרויקט עלתה במהלך 2017 ו - 54% טענו כי לא השתנתה.

 

בתחום המימון, כ- 66% טענו כי עלויות המימון לא השתנו. ב - 2018 כ - 27% בלבד טענו כי עלויות המימון עלו, זאת לעומת כ- 40% ב - 2017 ו - 60% ב - 2016.

 

לדבריו של אייל ינאי, מנכ"ל משותף בחברת CofaceBdi "המדיניות של ממשלת ישראל אשר כוללת הוצאה של מכרזים במסגרת מחיר למשתכן בלבד ויצירת הקיפאון המכוון בשוק גרמו לצמצום של הפעילות בענף.

הצמצום של הפעילות לא נובע מסיבות של מחסור באשראי אלא מקורו באווירה שנוצרה בשוק. כתוצאה מהמדיניות יוצא שהממשלה מעודדת ישיבה של רוכשים על הגדר בניסיון ליצור לחץ על הקבלנים להוריד את המחירים.

מנגד, הקבלנים חוששים מהמשך הקיפאון, רובם כבר לא מעריכים שהמחירים בענף ימשיכו לעלות. הם מצמצמים פעילות בענף זאת על מנת להפחית את הסיכונים שלהם וכתוצאה מכך ניתן לראות ירידה בהתחלות הבנייה.

החששות של הקבלנים מוצדקים, ע"פ נתוני החברה ניתן לראות שחלה עלייה במספר חברות הבנייה שנמצאות בסכנת סגירה, גם בקרב ענף קבלני הבנייה אך בעיקר בקרב קבלני הביצוע והתשתיות".

 

מוסר התשלומים בארץ משתפר אך הסיכון עולה אצל קבלני התשתיות הסיכון הגבוה ביותר

עוד עולה מנתוני CofaceBdi  כי בשנה האחרונה ניתן לראות שיפור קטן במוסר התשלומים במשק ובענף הבנייה בפרט. בסוף שנת 2017 מספר ימי האשראי בענף הבנייה עמד על כ- 104 ימים לעומת כ- 100 ימים בסוף הרבעון הראשון של אותה שנה. עם זאת, בענף הבנייה מספר ימי האשראי עדיין גבוה מממוצע מספר ימי האשראי במשק, שעומד על כ- 95 יום.

 

יחד עם זאת הסיכון בחלק מתתי הענפים בענף הבנייה עולה. ברבעון הראשון של השנה הנוכחית רמת הסיכון בקרב קבלני הבנייה עלתה מ -7.17 ל - 7.19 ורמת הסיכון אצל קבלני התשתיות עלתה מ - 7.35 ל- 7.43 בהשוואה לסיכון ממוצע של כ- 6.72 בכלל המשק.

 

הרווח הגולמי בענף הנדל"ן המניב והיזמות עמד השנה על כ- 61.9% לעומת כ- 56.6% ב - 2016. הרווח הגולמי בחברות הבנייה הגדולות במשק עמד על כ- 19.5% ב -2017 לעומת 18% ב - 2016. שיעור הרווח הנקי של החברות בענף הייזום והנדל"ן המניב עמד על כ- 28% לעומת 9.7% בחברות הבנייה הגדולות ו - 6% בחברות הבנייה הבינוניות והקטנות.

 

פחות קבלנים בשוק 

הסיכון הגבוה משפיע גם על המספר של החברות בענף. ניתן לראות כי יכולות הביצוע בענף הבנייה ממשיכות לרדת. הכלכלנים בחברת CofaceBdi בחנו את מספר הקבלנים שנגרעו מענף הבנייה במהלך השנים האחרונות, לעומת מספר הקבלנים שנוספו ואכן גילו כי בשש השנים האחרונות ישנה מגמת עלייה במספר הקבלנים הנגרעים מהענף בכל שנה, לצד ירידה במספר הקבלנים שמצטרפים לענף.

לדוגמא בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2017 נגרעו מענף הבנייה 313 חברות בנייה ו – 53 חברות בלבד נוספו.

ב - 2016 נגרעו מהענף 458 ונוספו 98 בלבד. וב - 2015 נגרעו 409 חברות ונוספו 223.