קבלני פתח תקווה: "רוכשי הדירות ייפגעו - משרד השיכון מתנהג בפאניקה"

הכנסת דנה בהצעת החוק לתיקון חוק המכר - ובארגון הקבלנים יוצאים למתקפה 

הכנסת דנה בהצעת החוק לתיקון חוק המכר שהציע שר הבינוי והשיכון זאב אלקין, מטרתה: "הוזלה במחיר הדירות לרוכשי הדירות בישראל", לפי הנטען - ובהתאחדות הקבלנים בוני הארץ ובארגוני הקבלנים המקומיים יוצאים למתקפה. במסגרת ההצעה, ניתוק עלויות הקרקע בהצמדת מחיר הדירה למדד תשומות הבנייה; פיצוי על איחור במסירת דירה גם אם האיחורים לא קשורים לקבלנים; ביטול גביית שכ"ט של עורך הדין של הצד המוכר.


הסעיף הראשון בהצעת החוק, נוגע לאופן חישוב מדד תשומות הבנייה, כך שהמחיר יוצמד רק לעלויות הבנייה ולא לכל מרכיבי הדירה, יתרת הסכום לא תוצמד כלל. הסכום אשר יוצמד ייקבע בהתאם לעלות בנייה למ"ר, לפי חלוקה גיאוגרפית וסוג בנייה; כמו כן, ההצמדה תהיה רק עד תאריך המסירה שרשום בחוזה המכר, ולא עד מסירת הדירה בפועל.


הסעיף שני עוסק בנושא פיצוי על איחורים במסירת הדירה. עד כה, הקבלנים נדרשו לפצות את הרוכשים רק אם האיחור במסירה נגרם מנסיבות הקשורות אליו, בעוד שבמקרים בהם האיחור נבע מסיבות אחרות הם לא נדרשו בפיצוי. הצעת התיקון לחוק קובעת כי ליזם תהיה אחריות על איחור במסירה מכל סיבה והוא יידרש לפצות את הרוכשים.


הסעיף שלישי נוגע בנושא שכ"ט לעו"ד של המוכר בהיקף כ-5,000 ש"ח שמושת על רוכשי הדירות בגין שירותים משפטיים כמו רישום בית משותף או העברת זכויות. הצעת החוק מבטלת את הסעיף וקובעת כי המוכר לא יהיה רשאי לגבות מרוכש הדירה שכ"ט עבור עו"ד מעבר לעלות הדירה עצמה.

 יו"ר ארגון קבלני פתח תקווה אהרון דינוביץ | צילום: סמדר יזדי 


לדברי אהרון דינוביץ, יו"ר ארגון הקבלנים והבונים פתח תקווה, "הצעת החוק באה לברך אבל בפועל יוצאת מקללת, משרד השיכון מתנהג בפאניקה כשהוא רואה שאין לו יכולת להוריד את מחירי הדירות, אז הוא מציע מהלך פופוליסטי. בניגוד למה שהשר אלקין חושב, היא דווקא תביא לעליית מחירי הדירות לרוכשים, כי כל הסעיפים יגולמו למעשה במחיר הדירה, ואף הם יצטרכו לשלם בגינם גם מע"מ ומס רכישה - על זה משרד האוצר שמח, שכן הוא יודע שיקבל את התגמולים על המיסים. העיתוי של החוק הוא אומלל והמדינה חייבת לעשות בו הרבה שינויים, אחרת הרוכשים ייפגעו".