קבינט הדיור עם שורת החלטות חדשות

קבינט הדיור קיבל מספר החלטות לגבי אטרקטיביות של פרויקטים בפריפריה. בין ההצעות שאושרו: הרחבה להסכמי גג ב – 75 אלף יח' נוספות, העמקה של סבסוד ליח"ד במסגרת מחיר למשתכן שנמכרות בשוק החופשי בפריפריה, והקלות להסכמי גג באותם אזורים.  

קבינט הדיור שהתכנס היום (ב'), בראשותו של שר האוצר, משה כחלון, החליט לאשר שורת החלטות שיתרמו להגדלת היצע הדירות וכמו כן יעמיקו את גובה ההנחה שניתנת במסגרת תוכנית מחיר למשתכן.

 

ההצעה הראשונה שאושרה – העמקת סבסוד הפיתוח שניתן במסגרת תכנית מחיר למשתכן באותם יישובים בהם ערך הקרקע נמוך יותר.

כלומר – שסבסוד הפיתוח עבור יח"ד שמשווקות באותם פרויקטים של מחיר למשתכן בשוק החופשי יורחב מ – 20 אלף ₪ ל – 40 אלף ₪ ליחידת דיור.

כמו כן, סבסוד זה יינתן לכ – 50% מסך דירות חדשות בפרויקט שמשווקות בשוק החופשי, בניגוד ל – 20% שמאושרים כיום.

השינוי הזה הוחלט במטרה להגדיל את הכדאיות הכלכלית של פרויקטים בפריפריה,  והוא כמובן יאפשר להעמיק את ההנחות באותם פרויקטים.

 

הצעה נוספת של כחלון שאושרה, הרחבת היקף יחידות הדיור שבעבורן ייחתמו הסכמי גג בשנים 2016 – 2017.

בהצעה הקודמת, מכסת יחידות הדיור לחתימה על הסכמים בשנים אלו עמדה על היקף של 150 אלף יח"ד. בפועל משרדי האוצר והשיכון חתמו כבר על הסכמים בהיקף שנקבע, לכן החליטו להרחיב את המכסה בסך של כ - 75 אלף יח"ד נוספות עד לסוף שנת 2017. הצעה שתוביל לחתימה של הסכמים נוספים שיובילו להרחבת היצע הדיור.

 

הצעה נוספת שהועלתה ע"י שר השיכון, יואב גלנט, ואושרה בקבינט. קידום הסכמי גג בערים בפריפריה אשר ערך הקרקע שלהן נמוך באופן יחסי ואינו מספק לקידום של הסכמי גג.

במסגרת הצעה זו נקבע כי לצורך חתימת הסכם גג הערים אלו, יוקצה סך של עד 10 אלפים ₪ ליח"ד, על מנת להעמיק סבסוד הוצאות למימון של עבודות פיתוח תשתיות, תשתיות על, הקמה של מוסדות ציבור ופיתוח תשתיות של המרקם הוותיק בעיר.

כנגד התוספת לסבסוד, אותה רשות מקומית תתחייב לשווק את כל יחידות הדיור שכלולות בהסכם וכמו כן לעמוד בקצב הוצאת היתרי הבנייה שיקבע.

החלטה זו תגדיל את הציע הדירות המשווקות ותקדם הסכמי גג ביישוביי הפריפריה.