סקירת ענף הנדל"ן - שפל היסטורי

משרד האוצר פרסם הבוקר (ד') את סקירת הנדל"ן לרבעון השני של שנת 2017.  מהנתונים עולה כי הקיפאון בשוק הנדל"ן מחריף והענף נמצא בשפל היסטורי.  מאז תקופת ההמתנה לתכנית מע"מ אפס לא נראו מספרים כאלו.

הרבעון השני של 2017 נסגר עם כ – 24 אלף דירות שנרכשו. בהשוואה לרבעון הקודם ניתן לראות ירידה של 12%, ובהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2016 נרשמה ירידה של 15%.

לאחר ניכוי המכירות במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", סך העסקאות ברבעון השני עמד על 22.7 אלף בלבד.

מאז הרבעון השלישי של שנת 2014, כשאנשים המתינו לתכנית מע"מ אפס, לא נראו מספרים כאלו.

 

 

מקור: משרד האוצר

 

 

בפילוח גיאוגרפי ניתן לראות שוני משמעותי בין חלקי הארץ. בזמן שבירושלים ובאזור בת"א סך העסקאות ברבעון זה קרוב לשפל היסטורי, באזור חיפה דווקא ניתן לראות  כי סך העסקאות הוא בין  עשרת הרבעונים הגבוהים ביותר מאז 2002.

 

 

מקור: משרד האוצר

 

 

הצעירים קונים פחות במחירי השוק

 

עוד עולה מהסקירה כי ברבעון זה נרכשו כ - 11 אלף דירות ע"י מי שעבורם זוהי דירה ראשונה, מרבית הרוכשים הם זוגות צעירים.

כ- 1.4 אלף דירות מתוך נתון זה, אלו דירות שנרכשו במסגרת תכנית "מחיר למשתכן", הנתון הגבוה ביותר מאז יצאה התכנית.

לאחר ניכוי רכישת הדירות במסגרת "מחיר למשתכן", ירד סך המכירות לרוכשים דירה ראשונה בשיעור של 12% בהשוואה לרבעון המקביל של 2016.

וגם כאן זהו נתון שמראה על אחת הרמות הנמוכות ביותר בשנים האחרונות, למעט תקופת ההמתנה לתכנית מע"מ אפס.

הירידה ברכישה של דירה ראשונה כללה את כל האזורים, למעט אותם אזורים בהם אין היצע או שיש היצע נמוך של דירות מוזלות.

בפילוח גאוגרפי מראה הסקירה כי באזור המרכז, רחובות, נתניה וירושלים, נרשמה ירידה בשיעור של בין 33% - 22% בהשוואה לרבעון הזהה של 2016.

לעומת זאת, בבאר שבע הירידה מתונה יחסית כ - 4% בלבד. ומנגד באזור חיפה, בהשוואה לרבעון המקביל של 2016, ניתן לראות עליה של 19% (בהמשך לעליה של 17% ברבעון הקודם) בשיעור הרכישות ע"י זוגות הצעירים.

הסבר שניתן על פי האוצר לירידה בהיקף העסקאות הוא ההמתנה של זוגות צעירים לרכישת דירה במסגרת תכנית "מחיר למשתכן".

 

 

"מלאי" הדירות המוחזק בידי משקיעים הוסיף אף הוא לרדת, זה הרבעון החמישי ברציפות

 

5.6 אלף דירות נמכרו ע"י משקיעים ברבעון זה. בהשוואה לרבעון הקודם מדובר על ירידה של 19%, ובהשוואה לרבעון המקביל אשתקד מדובר על ירידה של 9%.

במקביל, סך הדירות שנרכשו ע"י משקיעים ברבעון זה מסתכם בכ – 4 אלף דירות בלבד, זו הרמה הנמוכה ביותר בעשור האחרון.

גם פה ניתן לראות שונות גדולה בהשוואה גיאוגרפית. באזור ת"א, נתניה וירושלים נרשם שיעור ירידה גבוה במכירת דירות ע"י משקיעים, ובאזורי הפריפריה ואזור המרכז נרשם שיעור ממוצע של 5% בלבד. באזור ב"ש לעומת זאת בולט הגידול במכירת משקיעים.

ייתכן כי את ההבדלים ניתן להסביר בהבדל בין רמת המחירים הגבוהה של דירות הנמכרות ע"י משקיעים באזור ת"א, מתניה וירושלים לעומת אזורים אחרים. בעקבות המצב קשה להם יותר למכור את הנכסים.

 

 

מקור: משרד האוצר

 

 

כבר אין נהירה לישראל

 

ברבעון זה על פי הסקירה מספר רכישת דירות ע"י תושבי חוץ הגיע אף הוא לשפל, 390 דירות בלבד נמכרו לתושבי חוץ. זהו הנתון הנמוך ביותר מאז הרבעון הראשון בשנת 2003, שעמד לצד האינתיפאדה השנייה שהרחיקה את תושבי החוץ.

הירידה ניכרת בכל אזורי הארץ למעט בעיר נתניה.

 

כמו כן, מדווחים באוצר על המשך ירידה בסך העסקאות בקרב עשרת הקבלנים הגדולים, עובדה שעשויה לרמז על פי האוצר על "גמישות במחירים", בהשוואה לרווחים העצומים שצברו במשך השנים האחרונות.