סקירת משרד האוצר לענף הנדל"ן למגורים – מרץ 2017

בחודש מרץ נמשכת ירידת "מלאי" הדירות של משקיעים, ירידה במספר הדירות שנרכשו ולראשונה גם ירידה בשוק דירות יד שניה.

אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר פרסם היום (א') סקירה שבועית כלכלית המתמקדת בענף הנדל"ן למגורים מרץ 2017.

 

הקיפאון בשוק הנדל"ן נמשך

 
סך הדירות שנרכשו בחודש מרץ 2017 עמד על - 8,800 דירות, וממשיך את הרמה הנמוכה אשר נרשמה בחודש פברואר האחרון. בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, מתעצם שיעור הירידה.


בחודש פברואר האחרון נרשמה ירידה של 7% בהשוואה לשנה שעברה ובחודש מרץ שיעור הירידה מגיע ל- 18%.
לראשונה מאז אוקטובר 2016 נרשמה גם ירידה משמעותית ברכישת דירות יד שניה. מה שמסביר את גידול שיעור הירידה של רכישת דירות באופן כללי ולא רק דירות חדשות.

 

מספר הדירות החדשות שנמכרו במהלך חודש מרץ מסתכם ב- 2.2 אלף דירות. לאחר ניכוי המכירות במסגרת "מחיר למשתכן"  המספר יורד ל - 1.9 אלף דירות. ירידה חדה של 46% בהשוואה לחודש זה בשנה שעברה.

 

 

מכירת דירות חדשות

 

מספר הדירות שרכשו משקיעים בחודש מרץ מסתכם ב - 1.5 אלף, בדומה למספר העסקאות בחודש הקודם, אך בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה מדובר בירידה חדה בשיעור של 44%.

 

מתוך סך העסקאות משקל המשקיעים עומד על 17%, בזמן שבשנה עברה בחודש מרץ היוו רכישות המשקיעים בשוק הנדל"ן כרבע מכלל העסקאות.

 

 שוק המשקיעים

 

האזור עם הירידה החדה ביותר של רכישת דירות בידי משקיעים הוא אזור נתניה, הכולל את ערי השרון. סך הדירות להשקעה שנרכשו באזור זה בחודש מרץ עמד על 112 דירות בלבד, שזוהי ירידה חדה של 24% בהשוואה לחודש פברואר וירידה של 60% בהשוואה למרץ בשנה שעברה.

 

משקל המשקיעים בחודש מרץ באזור זה עמד על 13% בלבד – רמת שפל היסטורית באזור.

 

מספר מכירות המשקיעים בחודש מרץ עמד על כ-2.2 אלף דירות (מספר לא סופי יש לציין) ירידה של 2%  בהשוואה לחודש פברואר, וירידה של 5% בהשוואה למרץ 2016. שיעורי ירידה אלו מתונים מאלו שנרשמו בסך העסקאות בדירות יד שניה. בכך עלה משקל מכירות המשקיעים בסך דירות יד שניה שנמכרו, לשיעור של 35% (לעומת שליש בחודש פברואר).

 

בפילוח גיאוגרפי אזור המרכז ממשיך לבלוט עם גידול משמעותי במכירות של משקיעים, הן בהשוואה לחודש הקודם והן בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה. 

 

חרף הירידה במכירות של משקיעים, המשיכה מגמת הירידה במלאי הדירות אשר מוחזקות בידי משקיעים, כאשר נגרעו ממלאי זה כ-700 דירות בחודש מרץ (לשם השוואה, במרץ שנה שעברה התווספו ל"מלאי" הדירות המוחזקות בידי משקיעים כ-400 דירות).

 

 

רוכשי דירה ראשונה 

 

מספר הרכישות של דירה ראשונה נותר ללא שינוי בהשוואה לחודש פברואר. בניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" נרשמה ירידה של 3%.

בהשוואה לתקופה המקבילה במרץ - 2016 התעצם שיעור הירידה ברכישות הזוגות הצעירים ל- 9%.

 

בפילוח גיאוגרפי אזור המרכז מוביל עם ירידה של 13% ברכישות של זוגות הצעירים בחודש מרץ, בהמשך לירידה בחודשיים הקודמים.

 

בהשוואה לתקופה המקבילה ב - 2016 ירד מספר הרכישות בידי זוגות צעירים בחודש מרץ בשיעור חד של 40%.

 

ירידה חדה ברכישות של זוגות צעירים נרשמה גם באזור ירושלים. ומנגד, באזור ב"ש ורחובות נרשמה יציבות ברכישות הזוגות הצעירים בהשוואה לחודש פברואר, אם כי יש לציין כי בחודשים הקודמים ירדו רכישות הזוגות הצעירים באזורים אלו בשיעורים גבוהים מהממוצע הארצי.

 

 

משפרי דיור

 

רכישות של משפרי דיור רשמו ירידה של 2% בחודש מרץ, בהשוואה לחודש פברואר, זאת המשך לירידה בשיעור מצטבר של 7% בחודשיים הקודמים.

בהשוואה למרץ 2016 מתעצם שיעור הירידה ברכישות משפרי הדיור ל- 16%, בהמשך לירידה של 4% בחודש פברואר.

 

ממצא נוסף שיש לציין ביחס למשפרי דיור הוא הצטמצמות הפער בין מחיר הדירה שהם רוכשים למחיר הדירה שהם מוכרים, כלומר - תוספת המחיר אשר תידרש מהם בעת הרכישה של דירתם החדשה. פער זה הצטמצם ברמה הארצית משיעור ממוצע של 59% במרץ 2016, לפער ממוצע של 25% בלבד במרץ השנה.

 

 ומה בהמשך?

 

נתונים ראשוניים של חודש אפריל מראים על ירידה חדה נוספת, במספר העסקאות,  אשר בחלקה מוסברת בחג הפסח ומסתמנת ירידה חדה אף יותר ברכישות המשקיעים.