ספטמבר חותם את הרבעון החלש ביותר בשוק הנדל"ן

ע"פ סקירת ענף הנדל"ן שפורסמה היום ע"י משרד האוצר, אין מקום להתבלבל - הקיפאון בשוק הנדל"ן ממשיך להעמיק. חודש ספטמבר סגר את הרבעון החלש ביותר בשוק הנדל"ן בישראל, מאז ההמתנה לתכנית מע"מ אפס בשנת 2014.

היום (א') פרסם משרד האוצר את הסקירה הכלכלית השבועית. על פי הנתונים שפורסמו,  חודש ספטמבר סגר את הרבעון החלש ביותר מאז ההמתנה של הציבור לתכנית מע"מ אפס בשנת 2014.

 

סך הדירות החדשות שנרכשו בחודש זה עמד על 2.1 אלף, מתוכן כ – 400 דירות במסגרת תכנית מחיר למשתכן.

 

מקור: משרד האוצר

 

נתון זה מצביע על ירידה של כ – 18% בהשוואה לחודש הקודם ובהשוואה לחודש ספטמבר אשתקד ירידה חדה אף יותר ששל כ – 30%.

 

עוד מציינים בסקירה, כי ב – 12 החודשים האחרונים, נרשמות ירידות חדות במכירות של דירות חדשות, בהשוואה לאותו חודש בשנה הקודמת.

 

תזרים המזומנים של קבלנים ויזמים ממכירות של דירות חדשות עמד על סך של 3.6  מיליארד בלבד בחודש ספטמבר האחרון. ירידה של כ – 12% מהחודש הקודם וירידה חדה של כ – 24% בהשוואה לספטמבר הקודם.

 

מניתוח המכירות של חברות הבנייה בשנת 2017 עד כה (9 חודשים), ניתן לראות כי גם החברות המובילות בהיקף המכירות שלהן, רשמו ירידה חדה בתזרים המזומנים הפוטנציאלי ממכירה של דירות בהשוואה לשנת 2016. זאת למעט שתי חברות, שחלק ניכר מהמכירות שלהן ב – 2017 היה במסגרת מחיר למשתכן.

 

 

השפעת המשקיעים

לציבור המשקיעים השפעה גדולה על הירידה החדה. במהלך חודש ספטמבר סך הדירות שרכשו משקיעים עמד על 1.2 אלף בלבד. בהשוואה לחודש אוגוסט נרשמה ירידה של כ – 18% ובהשוואה לספטמבר הקודם נרשמה ירידה של כ – 34%. מדובר על הרמה הנמוכה ביותר של רכישות משקיעים, מאז תחילת העשור הקודם.

בניתוח גאוגרפי, הירידה החדה ביותר של רכישת דירות ע"י משקיעים חלה כמובן באזור המרכז ומדובר על שפל היסטורי.

רכישות המשקיעים בחודש ספטמבר הסתכמו ב – 120 דירות חדשות בלבד! בהשוואה לחודש הקודם זו ירידה של כ – 33% ובהשוואה לספטמבר הקודם ירידה של כ – 50%.

 

מקור: משרד האוצר

 

דירה ראשונה

מספר הרכישות ע"י מי שעבורם מדובר בדירה ראשונה, מסתכם ב – 3.3 אלף דירות במהלך חודש ספטמבר. לאחר ניכוי הרכישות במסגרת "מחיר למשתכן" ו- "מחיר מטרה" יורד מספר זה ל – 2.9 אלף דירות בלבד, אחת הרמות הנמוכות ביותר של רכישות בקרב זוגות צעירים בשנים האחרונות.

בהשוואה לחודש הקודם מדובר על ירידה של כ – 18% ובהשוואה לספטמבר הקודם ירידה של כ – 23%.

בפילוח גאוגרפי בקטגוריה זו, בולטים אזור המרכז ואזור ירושלים.

סביר להניח כי ירידה חדה זו, בקרב הזוגות הצעירים היא ההגרלות הגדולות של "מחיר למשתכן".

 

מקור: משרד האוצר

 

משפרי דיור

גם בקרב משפרי הדיור, נרשמה בחודש ספטמבר ירידה של כ – 10% בהשוואה לחודש אוגוסט, וירידה של 25% בהשוואה לספטמבר הקודם.