לראשונה, משרד הבינוי והשיכון פירט את עמדתו בכל הקשור לאיחור במסירת דירה

בית המשפט קבע כי יזם לא מחויב לפצות רוכש בגין איחור במסירה. משרד הבינוי והשיכון צורף לערעור בתיק זה ואף פירוט את עמדתו בכל הנוגע לאיחור במסירת דירה

משרד הבינוי והשיכון צורף לאחרונה כצד להליך משפטי העוסק בסכסוך אשר נוגע לאיחור במסירת דירה. 

בפסק דין לתביעות קטנות, לגביו הוגש ערעור המתנהל בימים אלה בבית המשפט המחוזי, נקבע כי היזם לא מחויב לשלם פיצוי על איחור במסירת דירה, זאת בשל טענות שונות שנטענו ע"י היזם באשר לנסיבות שהובילו לאיחור במסירת הדירה.

בתגובה שהגיש משרד הבינוי והשיכון לבית המשפט, פורטה לראשונה עמדתו בנוגע למקרים אשר אינם יכולים לשמש כטענה לאיחור מוצדק במסירת הדירה ובהם:

 

  • איחור במסירת דירה שנבע כתוצאה של התנהלות רשות ציבורית בקשר לפרויקט, כדוגמת - רשות מקומית, חברת חשמל, תאגיד מים, משרד ממשלתי וכו'.
  • איחור במסירת דירה שנבע מהתקשרות בין מוכר הדירה לבין גורמי מקצוע הנותנים שירותים בפרויקט, כדוגמת - קבלן מבצע, יועץ משפטי, אדריכל וכו'.


לצד כל זאת, הובהר בעמדה כי לא ניתן לקבוע סעיף בחוזה המכר הנותן סמכות למוכר הדירה או לגורם מטעמו לקבוע, באופן בלעדי, שאיחור במסירה נגרם מסיבה שאינה תלויה במוכר, ולכן הרוכש אינו זכאי לפיצויים הקבועים בסעיף 5א' לחוק המכר.