מנהל התכנון מפרסם את דוח הפעילות של שנת 2016

שנתיים מאז הכניסה של תיקון 101 לתוקף, אושרו בותמ"ל למעלה מ - 100 אלף יח"ד בכל המחוזות והטיפול בכ – 65% מהתכוניות הסתיים תוך 18 חודשים ופחות.

 

שר האוצר, משה כחלון: "זהו שיא בכל הזמנים של תכנון ושיווק דירות; אנו נמשיך לעבוד קשה בעבור זכות הדור הצעיר לבית בישראל״

 

מינהל התכנון, הציג בשבוע שעבר את דו"ח הפעילות השנתי לשנת 2016. בדו"ח מוצגים נתונים אשר מסכמים את עבודת המנהל וגופי התכנון אשר כפופים למנהל בשנה החולפת.

 

הדו"ח שהוצג מראה כי מנהל התכנון עמד ביעדי התכנון שהוצבו לו לשנת 2016 ואף מעבר לכך. ומוסדות התכנון במנהל אישרו כ-111,000 יח"ד בתכניות שונות בכל המחוזות.

 

תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה אשר נכנס לתוקף לפני כשנתיים קובע שהכרעה בתכנית בסמכות ועדה מחוזית צריכה להתקבל לכל היותר 18 חודשים ממועד הגשתה. בדו"ח שהציג המנהל ניתן לראות לראשונה נתונים המעידים על כך שהטיפול ב – 65% מהתכניות הסתיים תוך 18 חודשים ופחות. זהו הישג מרשים לאור פרק הזמן הקצר אשר חלף ממועד התיקון בחוק.

 

שר האוצר, משה כחלון אמר: ״המאמצים הרבים שהושקעו בשנה החולפת בשוק הדיור בישראל נושאים פירות. הדברים נראים בנתונים האחרונים שאנו רואים בשוק, בשיא של כל הזמנים בתכנון ושיווק יח"ד וגם היום מוצג בדו״ח השנתי של מנהל התכנון. אנו נמשיך לעבוד קשה ולעשות לילות כימים בעבור הזכות של הדור הצעיר לקורת גג בישראל״.

 

מ"מ מנהלת מינהל התכנון, שירה ברנד: "בשנת 2016 העמיד מנהל התכנון לשוק הדיור מספר שיא בהגדלת היצע של יח"ד המאושרות לבנייה. הודות לעבודה קשה, דבקות ונחישות של הותממ"ל ומוסדות התכנון המחוזיים אושרו בשנת 2016 כ - 111,000 יח"ד חדשות בכל חלקי הארץ. מינהל התכנון מגויס לעמידה ביעדים שקבעה התוכנית האסטרטגית לדיור, בינהם פיתוח מושכל של מגורים, תוך התייחסות לאזורי תעסוקה, מבני ציבור, תיירות והתשתיות נדרשות, לעשרים וחמש השנים הבאות".

 

מנתוני הדו"ח עולה כי שנת 2016 היוותה שנת שיא בפעילות התכנון ובמהלכה נרשמו עליות ברוב המדדים- העצמת של הוועדות המקומיות בתחום התכנון והבנייה, אישור יח"ד, צמצום זמנים לפרסום החלטות של גופי התכנון, קיצור זמנים לאישור תכניות ועוד.

 

*  טיפול בתוכניות- 5,552 תוכניות טופלו במהלך שנת 2016 במנהל במוסדות הארציים והמחוזיים, כאשר 20% מתוכן הגיעו לידי מתן תוקף.


*  קיצור משמעותי של זמני אישור תוכניות- הזמן הממוצע לאישור תכנית בוועדות המחוזיות עומד כיום על 2.9 שנים בהשוואה לשנים קודמות -  בשנת 2012 עמד על 3.6 שנים ובשנת 2015 על 3.1 שנים.


* העצמת סמכויות הוועדות המקומיות- הנתח המשמעותי בתקציב מינהל התכנון (31%) בסך של 80 מיליון ₪, יועד להכנת תכניות מתאר בידי צוותי תכנון הוליסטיים ולתמיכה בוועדות מקומיות לצורך הכנת תכניות מתאר עצמאיות. צעד זה נועד לצורך העצמתן ועצמאותן של הוועדות המקומיות במימוש סמכויותיהם בתחום התכנון והבנייה.


* קידום תכניות עבור תחבורה ציבורית - בשנת 2016 העבירה הוועדה לתשתיות לאומיות לאישור הממשלה, שלוש תכניות עבור קווי הרכבת הקלה בגוש דן. בנוסף, אושרו 16 חבילות תכנון מפורט לביצוע, רובם לכבישים ולמתקני חנה וסע.

 

* עלייה בקידום תכניות בוותמ"ל - בשנת 2016 קידמה הוותמ"ל 27 תוכניות. מדובר בעלייה משמעותית ביחס לשנת 2015 בה קודמו 15  

תוכניות.

 

* צמצום משמעותי של מועדי פרסום ההחלטות- רובן המוחלט של החלטות וועדות התכנון המחוזיות והארציות מפורסמות לציבור תוך 3 ימים ממועד קבלת ההחלטה.