סקר מיוחד: אם יימשך קצב עליית הריבית במשק - מחירי הדירות צפויים להיבלם ואולי אף לרדת

מסקר שערכה לשכת שמאי המקרקעין ברקב חברי הלשכה, עולה כי העלאות הריבית עד כה הביאה לעצירת עליית מחירי הדירות ולירידה בכמות העסקאות. יחד עם זאת, הם סבורים כי כלי הריבית לבדו לא יצליח להביא לשינוי משמעותי במחירי הדירות בישראל

 

שמאי המקרקעין בישראל סבורים כי גל העלאות הריבית של בנק ישראל החל לבלום את עליית מחירי הדירות, וככל שהעלאות הריבית יימשכו באותו קצב – עליית המחירים צפויה להיעצר ואולי גם תהיה ירידה מסוימת במחירים - כך עולה מסקר מקיף שביצעה לאחרונה לשכת שמאי המקרקעין בקרב כ-400 שמאים החברים בלשכה.


כידוע, ריבית בנק ישראל עומדת כיום על 2% - השיעור הגבוה מזה כ-9 שנים. מאז תחילת שנת 2013 החל הליך של הפחתות בשיעור ריבית בנק ישראל, עד לשיעור אפסי של 0.1% במרץ 2015 שנשאר ברמה זו עד סוף שנת 2018. מאז ועד תחילת 2022 שיעור הריבית נע בין 0.25% ל 0.1%, והשנה הבנק העלה את הריבית ארבע פעמים עד לשיעורה הנוכחי.

 

הסקר בחן איך תופסים השמאים את השפעות העלאות הריבית על שוק הדיור הישראלי עד כה, ומהן לדעתם ההשפעות הצפויות בעתיד עם המשך עליית שיעור הריבית במשק. את הסקר ערכו יריב דרורי, יו"ר ועדת מחקר נתוני שוק בלשכת שמאי המקרקעין, ויו"ר הלשכה חיים מסילתי.


לפי ממצאי הסקר, רוב מכריע של כ-75% משמאי המקרקעין שהשתתפו בסקר סבורים כי עד עתה לא חלה השפעה של העלאות הריבית על מחירי הדיור בסביבתם, כ-20% סבורים שחל שינוי קל במחירים (עלייה/ ירידה). השמאים נשאלו גם האם העלאות הריבית בלמו עד עתה את עליית המחירים ו-56% מהם השיבו כי רק במעט, וכ-33% השיבו כי להעלאות הריבית לא הייתה השפעה על מחירי הדיור בישראל.

 

במבט לעתיד, 88% מהשמאים סבורים כי העלאות הריבית לא יביאו לעלייה הדירות בסביבתם בטווח הזמן הקצר (כ-43% ענו כי לא תהיה השפעה על המחירים וכ-45% סברו כי תחול ירידת מחירים קלה). ככל שמגמת העלאת הריבית תימשך עד סוף שנת 2022 בקצב ההעלאות הנוכחי, כ-60% מהשמאים סבורים כי ההשפעה תהיה בירידת מחירי הדירות של 5%-10%. עוד כ-20% מהמשיבים צופים שלא תהיה השפעה על מחירי הדירות וה-20% הנותרים צופים עליית מחירים של 5%-10%. ירידה בכמות העסקאות עד כה, וצפי להמשך ירידה .

 

שמאי המקרקעין נשאלו בסקר גם לגבי השפעות העלות הריבית על כמות העסקאות בשוק הנדל"ן הישראלי. בשאלה "כיצד הליך העלאת הריבית השפיע על כמות העסקאות בדירות מגורים בסביבתך עד היום", השיבו כ-76% מהשמאים, כי חלה ירידה בכמות העסקאות בסביבתם, ואילו כ-22% ענו כי לא חל שינוי בכמות העסקאות בשל העלאת הריבית.

 

במבט קדימה ככל ויימשך גל העלאות הריבית, כ-83% משמאי המקרקעין סבורים כי זה יביא לירידה בכמות העסקאות בדירות מגורים בסביבתם בטווח הזמן הקצר. רק כ-17% סבורים כי לא יחול שינוי בכמות העסקאות.


לדברי יו"ר לשכת שמאי המקרקעין חיים מסילתי, ממצאי הסקר מראים כי "ייתכן והחלה בלימה מסוימת של עליית מחירי הדיור עקב התייקרות אפשרויות המימון, וכן מורגשת ירידה בכמות העסקאות מסיבה זו. אם יימשך קצב העלאות הריבית, צפויה בלימה חזקה יותר במחירים ואולי אפילו ירידה. יחד עם זאת, התחושה הכללית הינה שרק כלי הריבית לא יביא לשינוי משמעותי ברמת המחירים בשוק הדיור, אלא יידרשו כלים נוספים כגון הגדלת היצע הקרקעות, הפחתת עלויות חומרי הבנייה והגדלת כוח האדם הזמין בענף".