מה זאת משכנתא חדשה? ולמה חשוב להיעזר ביועץ משכנתאות אובייקטיבי?

הקושי והמורכבות שבנטילת משכנתא חדשה לבד, המרכיבים השונים בהלוואת משכנתא, מורכבותם וחשיבותם.

המונח משכנתא חדשה מתייחס להלוואה הניתנת עבור שיעבוד נכס מקרקעין לגוף הפיננסי המלווה, וכערובה להחזרתה על פי תנאי ההסכם. לרוב מדובר בהלוואות הניטלות לצורך קניית נכס או שיפוצו, כרוכות בסכומים גבוהים של מאות אלפי שקלים ומעלה, ונפרסות על פני תקופת החזרים ארוכה ונושאת ריבית. חשוב להבין כי נטילת משכנתא הינה החלטה הרת גורל שיש לעשותה מתוך שיקול דעת, ובעזרתו של יועץ משכנתאות אובייקטיבי.

 

הקושי והמורכבות שבנטילת משכנתא חדשה לבד

נטילת משכנתא הינה צעד משמעותי ביותר בחייו של אדם פרטי, המיועד להעניק לו בית ונכס למגורים אשר ישמש גם כמקור ביטחון והשקעה. הצעד כרוך בהלוואות בסכומי עתק מבנקים למשכנתאות, וזאת במסלולים שונים הנפרסים לטווח ארוך. חשוב לדעת כי פעילות הבנקים אמנם מפוקחת על ידי המדינה, אך בהיותו של הבנק גוף פיננסי בעל אינטרסים כלכליים משלו, במרבית המקרים ניצבים טובתו ורווחיו לפני טובת הלקוח. לכן, הניסיון למצוא את מסלול המשכנתא הטוב והמתאים ביותר כרוך בכיתות רגליים, ובהשוואת ההצעות השונות שמציע כל בנק. לשם כך נדרשים לא רק זמן ומשאבים אלא גם הבנה במונחים פיננסיים, יכולת לזהות אינטרסים שאינם לטובת הלקוח, ועריכת בדיקה מדוקדקת של חוזה משכנתא על כל סעיפיו ונספחיו. בנוסף על כך, יש צורך ביכולות לניהול משא ומתן מול נציגי בנק בעלי אינטרסים, אשר מאחוריהם עומדת מערכת משומנת ויעילה היודעת לתמרן את סעיפי ההסכם לטובתה.

 

המרכיבים השונים בהלוואת משכנתא, מורכבותם וחשיבותם

התחרות בענף יצרה מגוון גדול של מסלולי משכנתא חדשה, הנבדלים זה מזה בתנאיהם ופרטיהם. לכן, בחירת משכנתא חדשה דורשת הבנה בפרמטרים המרכיבים אותה, וכמובן גם את משמעותם. מרכיבים אלו כוללים בין היתר את גובה ההון העצמי שיש להפקיד, גובה הריבית וסוג ההצמדה, משך ההלוואה ואופן פריסת התשלומים, ונקודות היציאה הקיימות בה. מעבר לכך, הלוואת אלו מורכבות גם מהוצאות נוספות כמו ביטוחי חיים ונכס, וכן מעלויות חד פעמיות שונות כמו פתיחת תיק משכנתא בבנק. חשוב להבין שכל אחד מהפרמטרים בהלוואת משכנתא חדשה, וכל פרט בהסכם, הינו משמעותי ביותר ובעל השלכות פיננסיות ניכרות לטווח הארוך. לכן, על מנת להבטיח בחירה נכונה וכדאית מומלץ לקבל סיוע מקצועי ואובייקטיבי מחברה מנוסה ואמינה.

 

חשיבות ייעוץ משכנתאות אובייקטיבי ומקצועי

כאמור, משכנתא הינה עסקה מורכבת הדורשת מהלווה להיות בעל כלים וידע, לצד יכולת התמודדות מול מערכת פיננסית איתנה. הדרך הנכונה ביותר להיענות לאתגר עוברת בחברת ייעוץ משכנתאות אובייקטיבית, אשר טובת הלקוח וייצוג האינטרסים שלו עומדת בראש מעייניה. חברת משכנתא פלוס איננה תלויה בכל גוף פיננסי ומספקת ללקוחותיה ייעוץ וסיוע אובייקטיבי, בעוד צרכיהם ורצונותיהם מצויים בעדיפות עליונה. לכן, כל התנהלות החברה מול המערכת הבנקאית נעשית במטרה להשיג עבור הלקוח את מסלול המשכנתא המתאים ביותר ליכולותיו ולדרישותיו. אנו עובדים בשקיפות מלאה מול כל לקוח, ומנהלים עבורו בעזרת צוות כלכלנים בכיר את כל שלבי בחירת המשכנתא וניהול המשא ומתן מול הבנקים.