ועדת הערר מחוז תל אביב בלמה את הפעלתו של גן ילדים בעקבות התנגדות השכנים

הועדה המקומית תל אביב אישרה הפעלת גן ילדים במחסן בקומת מרתף בבניין ברחוב בן יהודה בעיר, השכנים התנגדו וטענו שמדובר בסכנה בטיחותית, ועדת הערר מנעה את פתיחת הגן

ועדת הערר של מחוז תל אביב בלמה את הפעלתו של גן ילדים במחסן בקומת המרתף של בניין בן 4 קומות ברחוב בן יהודה. הוועדה קיבלה את ערעור השכנים אשר בבעלותם יחידות דיור בבניין, שהתנגדו לשינוי הייעוד ולאישור השימוש החורג. הערעור הוגש נגד החלטתה של הוועדה המקומית של העיר לדחות את ההתנגדויות ולאשר את השימוש החורג לתקופה של 5 שנים. את העוררים יוצגו על ידי עוה"ד דפנה תמיר ועו"ד מור אגיב ממשרד ענת בירן – עורכי דין.


במסגרת בקשת ההיתר לשימוש חורג, התבקש להפעיל במחסן ששטחו 80 מ"ר גן ילדים ל-25 ילדים בגילאים 1-3 שיופעל בשעות 8:00-17:00, עם חצר משחקים צמודה. הבניין הוא בן 4 קומות וקומת גג חלקית עם חזית מסחרית לרחוב בן יהודה, מעל קומת מרתף שחזיתה גלויה רק חלקית. הדרך להגיע לקומת המרתף היא דרך דלת הכניסה המשותפת בחזית הבניין, שדרכה יורדים במדרגות, עוברים את חדר הגז של הבניין, ויורדים בעוד גרם מדרגות. כל השטח מדלת הכניסה ועד שמגיעים למחסן הוא שטח משותף. בחצר הצמודה מצויים בנוסף שעוני המים של הבניין, חלק משעוני הגז וחדר שירותים לטובת אורחי המסעדה אשר מצויה בקומת המסחר של הבניין.

                                                        עו"ד ענת בירן ‏| צילום: רז רוגובסקי


לטענת השכנים, הפעלת הגן תחת תנאים הללו תגרום להם למטרדים רבים, תהווה סכנה בטיחותית, ואיננה ישימה כלל. זאת, מפני שאין כניסה נפרדת למרתף ללא מעבר בשטח המשותף – דבר אשר ייצור עומס של הדיירים יחד עם ילדי הגן והוריהם; לא יהיה אוורור הולם של המחסן ולא ניתן לפתוח פתחים חדשים מסיבות קנייניות; מצבור העגלות של הילדים יביא לחסימת השטח המשותף כי אין חדר ייעודי לעגלות; אין פתרון לבעיות התנועה שייגרמו ברחוב מהורדה והעלאה של ילדים היות ואסור לרכבים לעצור ברחוב; חדר הגז בצמוד לחצר הצמודה והשירותים השייכים למסעדה מהווים סכנה בטיחותית בשימוש בחצר; בגלל שהחצר היא מתחת לחלונות הדירות ייגרמו מטרדי רעש קשים. כל אלה אינם מאפשרים לטענת העוררים את אישור הבקשה.


ועדת הערר קיבלה את הטענות וקבעה כי דין הבקשה להידחות, וכי הנכס אינו מתאים לשימוש של גן ילדים. נקבע, כי למרות האינטרס הציבור שבהפעלת גן ילדים, השפעת השימוש החורג נרחבת ויש בה כדי לשנות את אופי הסביבה הקרובה. לטענת הוועדה, במבנה שקיים בו עירוב שימושים (מגורים ומסעדה), תוספת שימוש חורג של גן ילדים עלולה להפר את האיזון העדין שמאפשרות התוכניות התקפות ולהביא למטרדים שעוברים את הסביר והראוי.


לדברי עו"ד ענת בירן, "הבקשה להפעיל גן ילדים בבניין נוגדת כל היגיון תכנוני, בטיחותי וקנייני. במקרה שלפנינו האינטרס הציבורי, חשוב ככל שיהיה, לא היה בו כדי לגבור על טעמים של מניעת מטרדים לשגרת היום של השכנים ופגיעה באיכות חייהם, כמו גם סכנה בטיחותית גדולה, וטוב עשתה ועדת הערר שמנעה זאת".