התחדשות עירונית ברמת השרון

רמת השרון עם תכנית מקיפה של התחדשות עירונית. חיזוק מבנים ותוספת של כ- 1,500 דירות חדשות עד 2022

תכנית מקיפה של התחדשות עירונית ברמת השרון אושרה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז תל אביב.

 

התכנית כוללת חיזוק של מבנים קיימים אשר נבנו לפני שנת 1980 ותוספת של כ – 1,500 יחידות דיור חדשות עד שנת 2022.

 

תוספת יחידות הדיור שבתכנית נקבעה בהתאם לבדיקה כלכלית ותחבורתית והיא תבוצע בהתאם לשטחי הציבור, מערכות התנועה, החנייה והתפיסה האורבנית של העיר.

 

בתכנית תשעה מתחמים של התחדשות עירונית ברחבי רמת השרון: רחובות אוסישקין וסוקולוב כולל מתחמי המסחר, שד' וויצמן וביאליק, שכונות הדר, נווה רסקו, נווה מגן ומורשה, האזור המערבי של רמת השרון עם דגש על רחובות צרים עם מגבלת תנועה, בנייה רוויה במרקם הקיים הבנוי ואזורים שצמודים לצירי מסחר וכוללים בנייה רוויה ונמוכה.

 

מטרת הוועדה המקומית ברמת השרון אשר יזמה את התכנית היא לעודד את התמ"א 38 במרחב התכנון המקומי, לבצע הליכים של חיזוק מבנים לצורך בטיחות ולתרום לשיפור חזית מבנים ופני העיר.

 

התכנית שאושרה מחייבת שלכל יחידת דיור נוספת יינתן פתרון לחנייה בתחום המגרש. במידה ולא תתאפשר תוספת של מקומות חנייה במגרש תהיה רשאית הוועדה המקומית להתנות מתן היתרים בהסדרה של מקומות חנייה במרחק בקבוע בחוק.

 

בתכנית נקבע גם כי במידה וגודלה של יחידת דיור יהיה גדול מ- 90 מ"ר ניתן יהיה להוסיף יחידות נוספות על פי שיקל דעתו של מהנדס העיר.   וזאת במטרה להגדיל את היצע הדירות הקטנות עבור זוגות צעירים.

ובנוסף התכנית מאפשרת סגירה של קומה מפולשת, הרחבה של דירות (עד 25 מ"ר לדירה), ותוספת של קומות בהתאם לאזור של מבקש ההיתר.

 

תוקף התכנית הוא למשך 5 שנים מיום אישורה, ובמהלך תקופה זו מהנדס הוועדה המקומית יגיש דוחות התקדמות לגבי הוצאת היתרי הבנייה. לאחר 5 שנים תחליט הוועדה המחוזית אם להאריך את תוקף התכנית או לשנות אותה בהתאם למידע התכנוני שיוצג בפניה.

 

התכנית נערכה ע"י משרד קייזר אדריכלים.