השמאים: מחירי הדירות ימשיכו לדהור קדימה בשנים הקרובות

סקר שנערך ע"י לשכת שמאי המקרקעין מגלה, כי לדעת השמאים צעדי הממשלה בשוק הנדל"ן לא יביאו לירידת מחירים משמעותית, ואפילו להיפך

54% מהשמאים טוענים שתוכנית הדיור הממשלתית לא תשפיע על המחירים, 62% מהשמאים סבורים כי הרפורמה בתחום ההתחדשות העירונית לא תשפיע על המחירים, 42% מהשמאים חושבים שהעלאת מס הרכישה לא תוזיל את המחירים ו- 40% ענו כי היא תוזיל במעט


שמאי המקרקעין בישראל סבורים כי תוכנית הדיור הממשלתית לא תסייע להורדת מחירי הדירות בטווח הבינוני והארוך, יש הטוענים כי היא תביא לתוצאה ההפוכה דווקא ושהמחירים ימשיכו לדהור קדימה במהלך השנים הקרובות.


מסקר שערכה לשכת שמאי המקרקעין באמצעות יריב דרורי יו"ר וועדת מחקר נתוני שוק בלשכה בקרב כ-500 שמאים חברי הלשכה, עולה כי 54% מהנשאלים השיבו כי תוכנית הדיור הממשלתית לא תשפיע על מחירי הדירות, ו-35% ענו כי היא תוזיל את המחירים במידה מועטה. כ-10% סבורים דווקא כי התוכנית תייקר את מחירי הדירות בשנים הקרובות.

 

 

גם באשר לרפורמות בתחום ההתחדשות העירונית השמאים לא התרשמו שהן יוזילו את המחירים: 62% מהשמאים סבורים כי הורדת רוב הדיירים הדרוש לקידום פינוי בינוי מ-80% ל-66% לא תשפיע על המחירים, 27% חושבים תוזיל במידה מועטה. 


 


בין מהלכי הממשלה מוצע להעלות את מס הרכישה על דירה שנייה משיעור התחלתי של 5% ל-8%. כ-42% מהשמאים סבורים כי הצעד הזה לא ישפיע על מחירי הדירות ו-40% ענו כי הוא יוזיל במידה מועטה את המחירים.

 

 

באשר לנושא הרישוי העצמי - למעלה מ-80% מהנשאלים סבורים כי הרישוי העצמי עשוי לקצר את משך קבלת היתר בנייה אך 66% השיבו כי המהלך לא ישפיע על מחירי הדירות.


מהלך נוסף של הממשלה הוא בתחום הדיור להשכרה: הגדלת חלקם של הגופים המוסדיים בשוק השכירות למגורים במטרה לחזק את היצע הדירות להשכרה לטווח ארוך. 52% מהשמאים סבורים כי המהלך הזה יסייע להורדת מחירי השכירות במידה מועטה בלבד, אך 42% מהנשאלים סבורים כי על מחירי הדירות למכירה המהלך לא ישפיע.


הממשלה מאפשרת הוספת ,30,000 עובדים זרים לענף הבנייה בארץ, ושמאי המקרקעין חלוקים במידת ההשפעה של צעד זה על המחירים: 46% סבורים כי זה הדבר לא ישפיע על מחירי הדירות ו-47% ענו כי הצעד יוזיל את המחירים במידה מועטה.


השאלה האחרונה בסקר עסקה בשילובן של תקנות הבנייה הירוקה בפרויקטים של בנייה רוויה החל ממרץ 2022 באופן הדרגתי, רוב מכריע של 65% משמאי המקרקעין סבור כי זהו צעד שיביא לייקור מחירי הדירות במידה מועטה ועוד 11% השיבו כי הוא ייקר את המחירים במידה משמעותית.


חיים מסילתי יו״ר לשכת שמאי המקרקעין : "אין ספק שתוכנית הדיור הממשלתית, הינה מבורכת וישנם מהלכים משמעותיים, שהמדינה מתכננת ליישם. יחד עם זאת ניכר, שבחלק מההצעות שהועלו לא הושקעה מחשבה עד הסוף והן נועדו ל"קשט" ול"עבות" את תוכנית הדיור. מוטב היה אם משרדי הממשלה הרלוונטים היו מעמיקים יותר בחלק מהדברים שעל סדר היום בענף, על מנת שאותן הצעות גם תשפענה ותחלץ את אזרחי מדינת ישראל ממשבר הדיור. "