הנחה נוספת של כ-210 אלף ₪ לזכאי הדיור הציבורי!

מליאת הכנסת אישרה הצעה לתיקון חוק הדיור הציבורי, לפיה תעלה ההנחה לרוכשי דירות אלה מ-705 אלף ש''ח ל-915 אלף ש''ח. יוזם החוק, ח''כ אלי כהן: ''עבורי ועבור למעלה מ-60 אלף משפחות, זהו בהחלט יום מאושר''. כמה זה יעלה לקופת המדינה?

בשורה משמחת לאלפים מזכאי הדיור הציבור, שכעת יוכלו לרכוש דירה במחיר מוזל עוד יותר. הכנסת אישרה אתמול (ג') את הצעת התיקון לחוק הדיור הציבור שיזמו חבר הכנסת, אלי כהן (כולנו) ויואב צור (ש"ס). החוק קובע כי תעלה תקרת ההנחה לזכאי הדיור הציבור, והוא צפוי להיכנס לתוקף באופן מיידי.

חוק הדיור הציבורי שנחקק בשנת 1998, מקנה לדייריו המתגוררים בדירתם במשך תקופות ארוכות, לעיתים 30 שנה ויותר, את הזכות להיות בעלי הדירה.

התיקון לחוק מגדיל את ההנחה המקסימלית לזכאים המבקשים לרכוש דירה, בשיעור של 30%. אם בשנת 2008 תקרת ההנחה המקסימלית עמדה על 705,000 ש"ח, כעת ההנחה תגדל בסכום של 210,000 ש"ח נוספים - ותעמוד על 915,000 ש"ח.

עלותו המשוערת של תיקון החוק עומד על כ-250 מיליון ש"ח בשנה, אשר ימומן מקופת המדינה.

תגובת יוזם החוק
ח"כ אלי כהן אמר: "חוסר ההלימה בין מחירי הדיור לתקרת ההנחה הביא למצב בו חוק זכויות הרכישה אינו מממש את תכליתו. שכן, העלייה הגבוהה במחירי הדירות מצמצמת באופן משמעותי את שיעור ההנחה ומחייבת את דיירי הדיור הציבורי להביא הון עצמי גבוה במיוחד אשר ככל הנראה לא יהיה ברשותם, במיוחד שמדובר באוכלוסיות מוחלשות", אמר כהן, והוסיף כי "עיקר הפגיעה היא בדיירי הדיור הציבורי באזורי ביקוש, לרבות ירושלים וערי המכרז, שכן בהן מחירי הדירות גבוהים יותר".

במקביל, הצעת החוק גם קובעת מפורשות כי הכספים מהדירות שיימכרו מהיום, יופקדו בקרן שתנוהל ע"י משרד השיכון, שייעודה יהיה רכישת דירות לדיור הציבורי בלבד. הכספים בקרן זו יתווספו למדיניות הרכישה של הממשלה ולא יבואו במקומה.

כהן סיים במילות שמחה: "לאחר עבודה מאומצת באישור החקיקה בחודשים האחרונים, עבורי ועבור למעלה מ-60 אלף משפחות, זהו בהחלט יום מאושר.חוק זכויות הרכישה נשען על עקרון הצדק החלוקתי ותיקון העיוותים ההיסטוריים - זו זכותם הטבעית של הדיירים להיות הבעלים של הבית בו חיו כל חייהם. בימים בהם אנו מסייעים למעמד הביניים, בעיקר במסגרת תוכנית מחיר למשתכן, נכון שנסייע לדיירי הדיור הציבורי לממש את החלום להיות הבעלים של דירתם, לזכות בקורת גג לעת זקנה וכן, גם להשאיר משהו לילדיהם".