הלמ"ס מפרסמים: בשנה החולפת - צניחה של כ-17% ברכישת דירות חדשות.

ב – 12 החודשים האחרונים, מספר הדירות החדשות שנמכרו ע"י קבלנים ירד ב – 16.9%. נרשמה מגמת ירידה של כ – 2% בממוצע לחודש במספר הדירות החדשות שנמכרו. רוב הביקושים הם במרכז הארץ.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול נתונים המראים כי ב-12 בחודשים האחרונים (אוגוסט 2016 - יולי 2017) מספר הדירות החשות שנמכרו ירד ב- 16.9% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה הקודמת. בתקופה זו נמכרו כ- 26,315 דירות חדשות בלבד, לעומת 31,686 בשנה הקודמת (אוגוסט 2015 - יולי 2016).

 

נתון נוסף שעולה מהסקירה הוא שכ-27% מהדירות החדשות שנמכרו ע"י קבלנים בשנה החולפת הן באזור המרכז, לעומת 6% בלבד באזור ירושלים.

 

בשלושת החודשים האחרונים שנסקרו (מאי - יולי 2017) נמכרו כ – 6,630 דירות חדשות, נתון המצביע על עליה של כ – 4.5%, בהשוואה לשלושת החודשים הקודמים להם (פברו' – אפריל 2017). לאחר ניכוי של הגורמים העונתיים, מסתמנת אפילו עליה גדולה יותר של 7.7%.

 

בחודשים יוני 2016 - מאי 2017, ניתן לראות מגמת ירידה של כ-2% בממוצע לחודש (כ – 2,260 דירות), במספר הדירות החדשות שנמכרו ע"י קבלנים. זאת לאחר עליה של כ-  0.6% (2,550 דירות) בממוצע לחודש, שנראתה בחודשים ינואר-יוני 2016.

 

הנתונים שהוצגו ע"י הלמ"ס מתארים את הקיפאון המדובר בשוק הנדל"ן, של רכישת דירות חדשות מקבלנים במהלך השנה האחרונה. סביר להניח כי קיפאון זה מושפע מתוכנית מחיר למשתכן, הממתנה של הזכאים להגרלות וחוק מס דירה שלישית.

 

למרות העלייה במספר הדירות שנרכשו בשלושת החודשים האחרונים, המגמה בשנה האחרונה היא עדיין מגמת ירידה. והעליה הנקודתית קשורה ככל הנראה לעונתיות.