היישוב הבדואי שגב שלום מקבל חיזוק

תכנית מתאר חדשה הכוללת תוספת של כ- 10,100 יח"ד ותיתן מענה להיקף אוכלוסייה של כ-40,000 איש, ביישוב הבדואי "שגב שלום" שבנגב.

אושרה תכנית מתאר חדשה ליישוב הבדואי "שגב שלום" בנגב ע"י הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה דרום שבמינהל התכנון.

 

התכנית כוללת תוספת של כ- 10,100 יח"ד ונותנת מענה להיקף אוכלוסייה של כ- 40,000 תושבים (כ-10,000 משפחות).

 

כמו כן, קובעת התכנית שטחים ממערב ליישוב בהיקף של כ-190 דונם, לשירותים ציבוריים כלל אזוריים כמכללות, מרכזים מסחריים ומוסדות בריאות.

 

במסגרת התכנית נקבעו הנחיות לשימור של שני נחלים שנמצאים בסמוך ליישוב, נחל צאן ממזרח ונחל נוקדים ממערב.

 

התכנית מאפשרת לשמור על אורך החיים הכפרי-חקלאי של היישוב באמצעות יצירה של אזורים המיועדים לחקלאות, לגידול בעלי חיים, חממות חקלאיות ופיתוח חקלאי אחר.

 

יישוב שגב שלום הוקם בשנת 1979 והוכרז כמועצה מקומית ב- 1996, הוא ממוקם דרומית מזרחית לבאר-שבע, והוא אחד מתוך שבעה יישובי קבע של בדואים בנגב.

 

התכנית נערכה על ידי משרד מרש אדריכלים בע"מ והוגשה על ידי הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב.