הגזרות החדשות במיסוי מקרקעין לשנים 2013-4

לפני מספר ימים אושרה ע''י הכנסת הצעת חוק התקציב מטעם משרד האוצר לשנים 2014-2013 והיא כוללת בתוכה מספר גזרות חדשות וקשות בנוגע למיסוי מקרקעין של דירות מגורים בישראל.

לפני מספר ימים אושרה ע'י הכנסת הצעת חוק התקציב מטעם משרד האוצר לשנים 2014-2013 והיא כוללת בתוכה מספר גזרות חדשות וקשות בנוגע למיסוי מקרקעין של דירות מגורים בישראל.
במאמר זה נסקור בקצרה את הגזירות השונות הצפויות לנו לאור החוק החדש.
על-פי החוק החדש יבוטל הפטור הקלאסי של ממס שבח לבעלים של יותר מאשר דירת מגורים אחת, כפי שהיה עד כה מכוח סעיף 49ב(1) לחוק מיסוי מקרקעין. במקום הפטור של מכירת דירת מגורים פעם אחת במהלך ארבע שנים, יוטל מס שבח בשיעור של 25%, וזאת החל מתאריך 1/1/2014 ואילך.

בנוסף על כך, לפי החוק החדש, החל מתאריך 1/1/2014 יוטל מס רכישה על רוכשים של דירת מגורים יחידה בשיעור מס של 3.5%, וזאת למן החל מהשקל הראשון, אך ורק מלבד רוכשים של דירה ראשונה בחייהם, כלומר, שזו עבורם הפעם הראשונה שהם מבצעים קנייה של דירת מגורים בישראל (ולא היתה רשומה על-שמם בשום מועד בעבר דירת מגורים קודמת בישראל).

יתר על כן, החוק החדש קובע לראשונה תקרה של פטור ממס שבח לגבי דירות היוקרה, זאת מעל תג מחיר בסך של חמישה מיליון ש'ח.

על-פי החוק החדש גם יבוטלו החל מתאריך 1/1/2014 פטורים ממס שבח והטבות הקיימות כיום במס רכישה עבור תושבי חו'ל.

הלכה למעשה, מקדמת התוכנית הכלכלית החדשה של משרד האוצר מהפכה רבתי בתחום של הפטור ממס שבח. כאמור לעיל, הפטור ממס השבח לגבי מכירה של דירה אחת לארבע שנים יבוטל לגבי כל מי שבבעלותו יותר מדירת מגורים אחת, כפי שהיה בעבר.

אך ורק מי שבבעלותו דירת מגורים אחת ויחידה בישראל יהא זכאי החל מתאריך 1/1/2014 לפטור ממס השבח. כל השאר, יחויבו במיסוי שבח בשיעור של 25% בגין מכירת דירת המגורים שלהם, זאת, כמובן, במידה ונוצר שבח במכירה, אשר יבוצע לפי חישוב לינארי, כלומר, יחסי של התקופה שמתאריך 1/1/2014 לעומת תקופת הבעלות בדירה בפועל. בכך תתבצע השוואה של רמת מיסוי מקרקעין כפי שקיימת כיום לגבי מיסוי רווחי הון (למשל: מס על רווחי הון בבורסה).

בהמשך, אמורות להיקבע הוראות מעבר בנושא זה.

עוד יצוין, כי ביטול פטור ממס שבח, כאמור לעיל, יחול גם לגבי דירות אשר נתקבלו במסגרת עסקאות קומבינציה.

זאת ועוד, החוק קובע החמרות גם בנוגע למיסוי במסגרת הליכי פינוי בינוי. 

המאמר נכתב ע'י עו'ד עמית ורד – המתמחה בעקבות מקרקעין ומיסוי נדל'ן; בעלים של האתר המשפטי: http://www.amitvered.co.il