האם הפחתת מס הרכישה תשפיע על מחירי הדיור בישראל?

סקר שנערך ע"י לשכת שמאי המקרקעין בדק: האם הפחתת מס הרכישה תשפיע על מחירי הדיור בישראל? האם המשקיעים יהיו מוכנים לשלם יותר בעבור רכישת דירה? האם להפחתת המס השפעה על משך הזמן בו מפורסם נכס עד למכירתו?

 

ע"פ סקר שנערך ע"י לשכת שמאי המקרקעין עולה כי: 
52% מהשמאים מעריכים כי לא יחול שינוי במחירים בעקבות הפחתת מס הרכישה
46% מהשמאים סבורים שהמשקיעים לא יהיו מוכנים לשלם יותר בעבור רכישת דירה
כ 51% מהשמאים מעריכים כי לא צפוי לחול שינוי במשך הזמן הנדרש למכירת דירה

חיים מסילתי יו״ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל: "המהלך של הפחתת מס הרכישה הוא בהחלט צעד בונה אמון, שיחזיר הרבה משקיעים לשוק, אלא שהחזרה שלהם לא תשפיע משמעותית על השוק, וסביר שלא תהיה הסיבה העיקרית לעליית מחירים. אמנם תהיינה יותר עיסקאות אך נראה כי המשקיעים לא יתפתו לרכוש דירות יקרות יותר בשל ההנחה שקיבלו"

חיים מסילתי - יו״ר לשכת שמאי המקרקעין בישראל | צילום: דנה קופל

 

מהלך הפחתת מס הרכישה ל 5% של שר האוצר כץ עורר הדים רבים בענף הנדל"ן, רבים קיוו וסברו כי המהלך יעיר את השוק, שכן המשקיעים יסתערו על הדירות ואף ישקיעו בדירות יקרות יותר, האמנם?

בכדי להבין את השפעותיו העתידיות של מהלך הפחתת המס, ערכה לשכת שמאי מקרקעין בראשות חיים מסילתי ובאמצעות יריב דרורי יו״ר ועדת מחקר וסקרי שוק, סקר בקרב כ- 250 שמאי מקרקעין מכל הארץ. השמאים נשאלו בכמה אחוזים, לדעתם, יהיה מוכן משקיע (רוכש דירה נוספת) לשלם יותר עבור רכישת דירה? מה לדעתם צפויה להיות ההשפעה הכללית של הפחתת מס הרכישה על מחירי שוק הדיור בישראל ? ומה לדעתם צפויה להיות ההשפעה של הפחתת המס על משך זמן החשיפה הנדרש בעת מכירת דירה?

 

על השאלה מה צפויה להיות ההשפעה הכללית של הפחתת מס הרכישה על מחירי שוק הדיור בישראל?
מרבית הנשאלים (כ-52%) השיבו כי הם סבורים שלא יחול שינוי במחירים בעקבות הפחתת מס הרכישה. כ-27% מהם צופים עלייה נוספת במחירים בשיעור 2% וכ-15% מהמשיבים צופים עליה נוספת של יותר מ-2%. מיעוט הנשאלים (כ-3%) השיבו כי צפויה ירידת מחירים בשיעור 2% ועוד כ-3% צופים ירידה נוספת של מעל 2%.

 

לעניין השאלה בכמה אחוזים, יהיה מוכן משקיע לשלם יותר עבור רכישת דירה (בעקבות הפחתת מס רכישה)
מרבית הנשאלים (כ-46%) ענו כי לדעתם משקיעים לא יהיו מוכנים לשלם יותר עבור רכישה של דירה נוספת. 18% השיבו כי הם צופים שהמשקיעים יהיו מוכנים לשלם 1% יותר, כ-23% השיבו שהמשקיעים יהיו מוכנים להוסיף 2% וכ-13% ענו כי המשקיעים יהיו מוכנים להוסיף 2% ויותר ממחיר הדירה.

 

ובעניין הסוגייה האם להפחתת המס, צפויה להיות ההשפעה על משך זמן החשיפה הנדרש בעת מכירת דירה (משך הזמן בו מפורסם נכס עד למכירתו)
בשאלה זו לא התקבלה תשובה חד-משמעית. כ - 51% מהמשיבים סבורים כי לא יחול שינוי במשך הזמן הנדרש, וכ-48% מהמשיבים סבורים כי משך הזמן יתקצר (כ-1% צופים שיתארך).

 

חיים מסילתי יו״ר לשכת שמאי המקרקעין ויריב דרורי יו״ר ועדת מחקר וסקרי שוק: "שר האוצר הצליח לייצר צעד בונה אמון בקרב המשקיעים, עם זאת להערכת השמאים, המשקיעים אמנם יחזרו לשוק, אך במשנה זהירות וחשדנות. הם לא יסתערו על הדירות ולא יתפתו לשלם יותר ולקנות דירות יקרות יותר. אנחנו מעריכים שהפחתת המס תייצר תנועה ערה בשוק והיקף העיסקאות יעלה, אך לא זה מה שיגרום לעליות מחירים ולכן ההשפעה הכללית על השוק לא צפויה להיות משמעותית. יתכן שניתן לייחס זאת לרוח התקופה, משבר כלכלי קשה עקב משבר הקורונה, שגורם למשקיעים להסס טרם ביצוע עיסקאות , המשקיעים ימשיכו להיות סולידיים ולא יקחו סיכונים שכרוכים ברכישת דירות יקרות יותר. עם זאת יתר חלקי הביקוש צפויים להתנהג כרגיל ולהמשיך לצרוך את הדיור כמוצר צריכה בסיסי על כל המשמעות של העניין"