בשורה משמחת לזכאי מחיר למשתכן באזורי הפריפריה

משרד האוצר ובנק ישראל יצאו עם בשורה משמחת לזכאי מחיר למשתכן בפריפריה: המענק שמקבלים הזכאים מהמדינה, יוכר בחלק מהונם העצמי. המשמעות – באזורי הפריפריה יעמוד ההון העצמי המינימלי על כ – 60 אלף ₪ בלבד.

משרד האוצר והפיקוח על הבנקים, ממשיכים למצוא פתרונות ודרכים להקל על זוכי תכנית "מחיר למשתכן" באזור הפריפריה.

 

לאחר פנייתו של שר האוצר, משה כחלון, לד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים ולאחר בדיקת הנתונים שהעביר ראש מטה הדיור הלאומי באוצר, אביגדור יצחקי, עלה כי הדרישה לתשלום של 100 אלף ₪ ממקורות עצמיים של הזכאים, עבור דירות הנרכשות באזורי הפריפריה, מביאה לכך שההון העצמי הכולל את מענק מחיר למשתכן שמקבלים הזכאים מהמדינה, מהווה חלק יחסי גדול ומשמעותי ממחיר הדירות הנרכשות.  

 

בהתאם לנתון זה ובמטרה להמשיך בחיזוק יישובי הפריפריה, הוחלט בפיקוח על הבנקים להיענות לבקשת משרד האוצר ולתקן את ההוראה. מכאן שב – 30 ישובים בפריפריה יינתן המענק של מחיר למשתכן לרוכשי הדירות, כחלק מההון העצמי שיעמידו לרכישת דירה.

תיקון לחוק זה ייכנס לתוקף כבר בדצמבר הקרוב (2017).

 

ד"ר חדוה בר, המפקחת על הבנקים: "מצאנו לנכון לעזור ולסייע לזכאי התכנית באזורי הפריפריה, לכן החלטנו להכיר במענק שמתקבל מהמדינה כחלק מההון העצמי שלהם. לצורך הליך זה, התאמנו את דרישות הפיקוח ללקוח אשר רוכש דירה בפרויקט במסגרת מחיר למשתכן, בצורה שאינה מגדילה את הסיכון לתיק האשראי לדיור בבנקים או את יכולתם של הזכאים לעמוד בהחזר ההלוואות".

 

אביגדור יצחקי, ראש מטה הדיור במשרד האוצר: "אנו ממשיכים להיות קשובים לצרכי הזכאים והזוכים של מחיר למשתכן, אנחנו מנסים להקל על ציבור זה ככל האפשר בדרכם לרכישת דירה ראשונה. לאחר מספר פגישות שקיים שר האוצר, משה כחלון עם זוכים בהגרלות באזור הפריפריה, הבנו כי במקרים רבים ההון העצמי המינימלי אשר נדרש עד כה, היווה מחסום לרכישת דירה, ללא כל הצדקה. אנו שמחים כי המפקחת על הבנקים נענתה לפנייתנו ובכך המשיכה את ההקלות הניתנות לזוגות הצעירים".

 

רשימת הישובים בהם ניתן היום מענק על פי הוראת החשב הכללי:

מקור: משרד האוצר

* רשימה עדכנית ליום 16/3/17

* הרשימה מתעדכנת בהתאם לתכנית השיווק של רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון.