ביטוח דירה חדשה מפני מפגעים שונים

בעת רכישת דירה חדשה חשוב לבטח את הנכס מפני מפגעים שונים. יחד עם זאת, לפני שחותמים על ביטוח דירה חשוב להבין את משמעויותיו במצבים שונים, ולבחור את כיסוייו בהתאם לבעיות שכיחות בנכס חדש.

בעת רכישת דירה חדשה חשוב לבטח את הנכס מפני מפגעים שונים. מדובר בביטוח המורכב משני סוגי כיסויים עיקריים - האחד עבור מבנה הדירה והשני עבור תכולתה. יחד עם זאת, לפני שחותמים על ביטוח דירה חשוב להבין את משמעויותיו במצבים שונים, ולבחור את כיסוייו בהתאם לבעיות שכיחות בנכס חדש.

 

מה מכסה ביטוח דירה חדשה

 

ביטוח דירה חדשה נועד לכסות על הוצאות שכרוכות בנזקים שונים העלולים להתרחש בנכס. יש לציין כי ביטוחי הדירה משתנים בין החברות כגון פוליסת בסיס או מורחבת, ויכללו בין היתר:

•  ביטוח מבנה - מכסה מגוון רחב של נזקים הנגרמים לנכס, כולל חלקים הצמודים אליו, שמקורם בנזקי טבע, ליקוי בתשתיות הדירה, אסונות או פריצות וגניבות. מדובר בנזקים שעשויים להיגרם בין היתר        לקירות וגג המבנה, חלונות ודלתות, מערכות חשמל, מים וביוב,  וכן נזקים הנגרמים לצד שלישי.   

 

•  ביטוח תכולה - מכסה כל חפץ או דבר בעל ערך בדירה שאינו מחובר לקירות, כולל רכוש של אחרים הנמצא במתחמי ובאחריותם בעלי הדירה. בעיקרון, מדובר ברכוש שנהרס או אבד כתוצאה מאסונות,      תאונות או גניבות ופריצות. יש לציין את חשיבות הפירוט של חפצי הערך והחפצים המבוטחים בפני חברת הביטוח, וכן את הרענון התקופתי של רשימות אלו.

 

ההבדל בין ביטוח דירה חדשה מקבלן או ממוכר פרטי

קיימים מספר הבדלים בביטוח עבור רכישת דירת יד שנייה ממוכר פרטי או דירה מקבלן. ההבדל המרכזי מתבטא באופן הערכת שוויו של הנכס, כשעבור דירות חדשות מקבלן שווי הנכס נקבע על ידי שמאי לפי מספר פרמטרים כמו גודל הדירה ומיקומה. מאידך, בעת רכישת דירת יד שנייה ממוכר פרטי ערך הכיסוי כבר קבוע מראש בהתאם לשווי דירות מקבילות באותו אזור מגורים. יחד עם זאת, ניתן לערער על ההערכות של חברות הביטוח על ידי הגשת חוות דעת נוספת של שמאי מטעמכם. מעבר לכך, בעת רכישת דירה מקבלן, מומלץ שבמקרים של ליקויי בנייה יבוצעו התיקונים והשיפוצים דרך חברת הביטוח והיא זאת שתתבע את הכספים מהקבלן. בנוסף, לרוכשי דירות מיד שנייה מציעות חלק מהחברות גם כיסוי כנגד מעשי מרמה בעת מכירת הנכס.

 

ביטוח דירה כחלק מביטוח משכנתא

 

מערכת הבנקים בישראל מחייבת רוכשי דירה ליטול ביטוח משכנתא, המורכב מביטוח חיים וביטוח דירה. את הביטוחים אפשר לרכוש ישירות מהבנק או באופן עצמאי דרך חברות הביטוח, וכדאי לערוך סקר שוק על מנת לבחור בפוליסת הביטוח הכדאית ביותר מבחינת היקף כיסוייה ועלות הפרמיה החודשית. חשוב לדעת כי ביטוחי דירה אלו מיועדים רק עבור מבנה הדירה ולא עבור תכולתה, שעבורם יש לערוך ביטוח נפרד נוסף. עוד יש לציין כי הביטוחים מגנים גם על בעלי הדירה, מפני שהם מאפשרים להמשיך ולעמוד בנטל המשכנתא. מאידך, יש להבין כי פיצויי הביטוח מועברים לידי הבנק ולא לידי בעל הדירה.