"דיור חברתי" – דירות להשכרה ארוכת טווח בחסות הממשלה

השבוע תדון הכנסת בהצעת חוק חדשה שהוגשה ע"י ח"כ דב חנין. ההצעה מבקשת להבטיח מאגר של דיור ציבורי ודירות השכרה לטווח ארוך. יוזם ההצעה ח"כ, דב חנין: "מטרת ההצעה היא לתת מענה לאותם אזרחים שלא נמצאים במצבי הקיצון, אך יחד עם זאת הכנסתם לא מספיק גבוהה ולא מאפשרת רכישת דירה".

בשבוע שעבר פורסם ע"י מכון "אדווה" המרכז מידע על שוויון וצדק חברתי, מסמך הממליץ על תכנית לפתרון קצת אחר למשבר הדיור בישראל, ח"כ, חנין לקח את המסמך צעד קדימה והגיש אותו כהצעת חוק לדיון בכנסת.

 

במסמך שנכתב ע"י שלמה סבירסקי וירון הופמן –דישון, המליצו השניים להקים מאגר של כ – 450 אלף דירות בבעלות ממשלתית ציבורית, שיושכרו לטווח ארוך, במחירים זולים ממחירי השוק הקיימים.

 

הצעת החוק הנושאת את השם "דיור חברתי" קובעת כי על תוכניות בנייה בינוניות ומעלה, תחול חובה להקצאה של שיעור מסוים מהדירות ל"דיור חברתי".

 

הדיוק החברתי ע"פ הצעת החוק כולל שני דברים, מצד אחד הגדלת ההיצע של הדיור הציבורי הקיים, הנותן מענה לאוכלוסייה חלשה, מצד שני הקצאת דירות לשכירות חברתית. כלומר- דירות להשכרה לטווח ארוך לאוכלוסייה במעמד בינוני שאין באפשרותה לרכוש דירה.

 

הקצאת הדירות ע"פ ההצעה תתאפשר בפועל באמצעות ועדות התכנון אשר ייעדו אחוז מסוים של דירות מפרויקטים שייבנו. כלומר בתוכניות שכוללות 80 יח"ד ומעלה, ביישובים שאין בהם מספיק מלאי של דירות ציבוריות, יחויבו להקצות לפחות כ – 20% מסך היחידות בתוכניות לדיור חברתי. בתוכניות הקטנות יותר תוכל הועדה המקומית להחליט על כמות הדירות שהיא מבקשת להקצות לדיור חברתי.

 

עוד בהצעה, תהיה הרשות המקומית לייעד עד 20% מיחידות הדיור החברתי לבני המקום ובקרקעות שהן בבעלות ציבורית, כ -10%.

 

כמו כן בהצעה ישולב הדיור החברתי באזורי המגורים המתוכננים, כולל התחדשות עירונית, באופן שייצור תמהיל חברתי מגוון שיאפשר שילוב של אוכלוסיות עם מאפייני הכנסה שונים.

 

הזכאים לדיור חברתי יהיו על פי קריטריונים קבועים: חסרי דירה, בעלי הכנסה ותקרת הון עצמי שייקבעו מראש. בנוסף לכך, יוכלו הרשויות המקומיות להוסיף קריטריונים מקומיים, באישור של שר השיכון ושר המשפטים. הזכאות לגור בשכירות ארוכת טווח תמשך כל עוד הדייר לא שינה סטטוס וזכאי.

 

דמי השכירות וההוצאות הנלוות להם, יהיו קבועים לאורך כל תקופת השכירות, שינויים יבוצעו אך ורק באישור שר השיכון. הם ייקבעו עם התייחסות להכנסה של משקי הבית הזכאים בשלוש רמות: הכנסה בינונית, הכנסה נמוכה, והכנסה נמוכה מאוד.

 

הניהול של הדיור החברתי ע"פ הצעת החוק, יופקד בידי רשות לדיור חברתי שתוקם במיוחד במשרד השיכון. תפקידה של רשות זו ובאחריותה יהיה לפעול לגיבוש המדיניות הממשלתית בנושא, לקבוע יעדים כמותיים, לסייע לרשויות המקומיות, להנפיק תעודות זכאות, לערוך את ההגרלות ולפקח על עסקאות המכר בדירות.

 

ח"כ חנין: "הצעת חוק זו נועדה לתת פתרון אחר למשבר הדיור. זו תשובה מהפכנית בתחום השכירות בישראל, כלומר – בדרך זו נייצר סוג אחר של שכירות שאנו קוראים לה "שכירות חברתית".

 

עוד מוסיף ח"כ חנין: "הממשלה מתרכזת בהגדלת היצע הדירות בשוק, אך שוק הביקושים בישראל מאוד מפולח, בקומה העליונה ממוקמים אנשים שעבורם דירה היא אפיק השקעה. זו קבוצה משמעותית שפעולות הממשלה לא יוציאו אותם מהשוק, אין להם אפיק השקעה משתלם לטווח ארוך.

 

בקומה השנייה ממוקמים אנשים שרוצים לרכוש דירה, כי הם רוצים ביטחון אך אין להם יכולת כלכלית לעשות זאת. הפתרון שמציעה כרגע ההמשלה הוא מחיר למשתכן, שנותן מענה לחלק קטן מקבוצה זו, כי לרוב האנשים בקבוצה זו אין את ההון העצמי לרכישה של דירה גם היא בהנחה של מחיר למשתכן והם נשארים בשוק השכירות שיקר מאוד ואינו יציב".

 

בקומה הנמוכה ביותר על דבריו של חנין, ממוקמים אנשים שלא יכולים אפילו להתמודד עם שכירות וחייבים פתרונות של דיור ציבורי. הציבור הזה הולך וגודל ומלאי הדירות הציבוריות הולך ומצטמצם עם השנים. הפתרון של המערכת כיום הוא להקשיח את הקריטריונים (בשל חוסר הדירות במאגר הקיים) והדירות הציבוריות מוקצות לאנשים במצבי קיצון, אך ציבור גדול נשאר ללא מענה וללא פתרון דיור.

 

"הפתרון שנותנת הצעת חוק זו היא מענה לאותם אנשים שלא נמצאים במצב קיצון. שעובדים ומשתכרים אך עדיין לא מצליחים לעמוד בעלויות הגבוהות של שכ"ד ובטח שלא בתשלומי משכנתא. הדיור החברתי מציע להם דיור מוגן, בשכ"ד קבוע ופרופורציונלי להכנסתם, דבר שיאפשר להם לגור בשכירות ולקיים חיים נורמליים".