משרד הבינוי והשיכון פירסם סקירה על ענף הבנייה ושוק הדיור

משרד הבינוי והשיכון ביצע סקירה תקופית של ענף הבנייה אשר הושפע מנגיף הקורונה בשנת 2020. הסקירה נסמכת על נתונים הממשלתיים


כפי שזה נראה וע"פ תמונת המצב הנסקרת, ייתכן ובשנים הבאות עלולה להיות עליית מחירים עקב עודף ביקוש עקב גידול קבוע במשקי הבית וצמצום הפעילות בענף המגורים. בכדי למנוע זאת, הדבר הנדרש הוא להמשיך את מגמת האצת השיווקים ושמירה היקף התחלות הבנייה כמו שהיה בשנים האחרונות. 

להלן הנקודות המרכזיות שעלו מהסקירה: 

עלייה ברכישת דירות להשקעה

בחודש אוגוסט 2020 החל גידול ברכישות של דירות להשקעה, ועוד עלו בחודשים אוגוסט-דצמבר ל-21% מסך העסקאות השנתי. בחודשים הללו נרכשו כ-2,410 בממוצע לחודש, לעומת כ- 1,320 בחודשים ינואר-יולי.


קנייה ומכירת דירות על ידי משפרי דיור

משפרי הדיור מהווים בממוצע כשליש מסך כל העסקאות ברכש דירות, ומבצעים כ- 38 אלף עסקאות בשנה. מהנתונים עולה כי שיעור גבוה של משפרי דיור מעדיפים להמתין למועד כדאי יותר מבחינתם למכירה, בהתאם לנתוני שוק הנדל"ן.


עלייה בביקוש לדירות מגורים

בשנת 2020 היקף העסקאות של דירות מגורים הסתכם בכ-113 אלף, כאשר מתוכן כ-41 אלף דירות חדשות, זהו נתון גבוה יחסית לעשור האחרון, מרמה של כ-23 אלף דירות בסוף 2012 לכ-41 אלף בסוף 2020.


ירידה במלאי הדירות למכירה

הגידול במספר העסקאות לצד הירידה בהיקפי התחלות הבנייה מצביע על מגמה של צמצום מלאי הדירות החדשות למכירה. במהלך השנה האחרונה ירד שיעורן מ כ-49,200 דירות בינואר, לכ-38,400 בדצמבר.


עלייה חדה בהיקפי המשכנתאות

בשנת 2020 סך הלוואות המשכנתא הסתכם ב-78 מיליארד, שיא בהיקף המשכנתאות עד כה. בעשור האחרון גדל היקף המשכנתאות ב-67% לעומת עלייה של 57% במדד מחירי הדירות.


מחירי השכירויות

שכר הדירה ברבעון הרביעי של 2020 גבוה מזה של שנת 2019. העלייה ניכרת בעיקר במחוזות תל אביב וצפון.


עלייה במחירי דירות

מדדי מחירי הדירות, מראה על המשך מגמת עליית המחירים. זוהי תוצאה של הגידול בביקוש לדירות מגורים, לצד ההאטה בהיקפי התחלות הבנייה.


*הנתונים נלקחו באתר משרד השיכון והבינוי