מצוקת הדיור והקושי בקרב זוגות צעירים לרכוש דירה

בני קרת, מנכ''ל פרסום אזימוט ויועץ שיווקי ליזמי נדל''ן, ''אין טעם בהתנצחות פומבית בתקשורת אשר תועיל בקבלת עוד כותרת אך לא תועיל בקידום דיור בר השגה לזוגות הצעירים''

לדברי בני קרת, מנכ"ל פרסום אזימוט ויועץ שיווקי ליזמי נדל"ן, "אין טעם בהתנצחות פומבית בתקשורת אשר תועיל בקבלת עוד כותרת אך לא תועיל בקידום דיור בר השגה לזוגות הצעירים. יש לפעול במסלול המהיר והמיידי וניתן לעשות זאת כבר עכשיו ב- 5 דרכים שונות כגון:

 1. המדינה תספק דיור בר השגה.

 2. סבסוד והטבות- המדינה תסבסד לפי קריטריונים מתאימים לזכאים משכנתאות או הטבות מס שונות. הטבות אלו יוכלו לגשר על הפער שנוצר במהלך השנים האחרונות עקב המחסור בקרקעות וכפועל      יוצא עליית מחירי הדירות.

 3. מתן מענקים- בעבר הייתה הוראת שעה באזורי פריפריה במסגרת מענקי מקום. יש להחיל הוראות שעה אלו שוב לטובת לזוגות הצעירים.

 4. לא לזרוק לפריפריה- לא להשתמש במונח פריפריה כפתרון לכל הבעיות. חשוב לפתח את הפריפריה מבחינת תשתיות, חינוך והגורם החשוב מכל יצירת מקומות תעסוקה כדי לעודד את המעבר לשלם     מרצון של הזוגות הצעירים.

 5. דיור להשכרה- מתן תגמולים של המדינה ליזמים אשר יבנו וייקצו דירות להשכרה ארוכת טווח, זאת לפי חוק עידוד השקעות הון.

 

לסיכום, בלבול הציבור ע"י מוסדות המדינה לא מספק פתרונות מיידים ובולטים למצוקת הדיור. עלינו לזכור את נושא הזוגות הצעירים שצריך לעלות לסדר היום הציבורי למען עתיד מדינת ישראל".