מארגנות קבוצת הרכישה "סקיי סנטר" ביהוד נקנסו ב 1.7 מיליון ש"ח ע"י משרד הבינוי והשיכון

במהלך ספטמבר האחרון נפתח הליך מינהלי ע"י ממונה חוק המכר מול החברות - קבוצת גולדשטיין יזמות ונכסים (92) בע"מ ונעם מרכזים מסחריים בע"מ. ההליך נפתח כאשר עלה חשד שהחברות גבו כספים מרוכשי משרדים מבלי לספק להם בטוחות חוק המכר וכך הפרו את החוק. 


תוצאות ההליך שהסתיים ב 04.01 וארך כ- 4 חודשים, העלו כי החברות פעלו כמארגנות קבוצת רכישה שכללה מאפייני יזמייים רבים ובכך הפרו את סעיף מספר 2 בחוק המכר, הוחלט להטיל עליהן קנס בגובה של 1.7 מיליון ש"ח. במערך ההסכמים נקבע כי המארגנות יהיו הגורם היחיד בנציגות הקבוצה וכי כל הסמכויות הרלוונטיות לקידום הפרויקט יינתן להן. לדוגמא, החברות חתמו על הסכם קבלן מבצע, החליטו על גורמי המקצוע המלווים וקבעו מחיר מרבי לחברי קבוצת הרוכשים. 

לפי ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, לא כל פרויקט שמציג את עצמו כקבוצת רכישה הוא אכן כזה במהות שלו ולכן יש לבדוק זאת. עצם העניין הוא איננו אופן הצגת הקבוצה, אלה כי אם מערכת היחסים המשפטית שבין כלל הצדדים בפרויקט, כפי שעולה מההסכם שנחתם. 

 

ישנם מקרים בהם המארגן של קבוצת הרכישה ייחשב יזם המוכר דירות, כמשמעות מונח זה בחוק המכר ומכל מה שמשתמע על כך. מבחינה זו ומהות ההגדרה הזו, נבדק הגורם המארגן של הפרויקט מול חברי הקבוצה בכדי לקבוע את מידת שליטתו בפרויקט ממה שעולה ממערך ההסכמים שבבסיס הפרויקט או מהפרקטיקה הנהוגה בו ואינה בעצם, מצויה בפועל בידי חברי קבוצת הרכישה.