לראשונה: כך תדעו מה מתכננים לבנות ליד הבית שלך... ולהשפיע

מנהל התכנון מנגיש לתושבים מידע אודות תכניות בנייה הצפויות להתרחש בסביבת מגוריהם. המטרה: לאפשר לתושבים לדעת על קבלות החלטות בנייה, ולהשפיע עליהן במידה ומתעורר בהם חשש כי הן עלולות לפגוע בהם

 

השקת השרות החדש
בחודשיים הקרובים יושק ע"י מנהל התכנון שרות חדש אשר במסגרתו יוכלו תושבים להתעדכן בתכניות בנייה סמוכות למקום מגוריהם (רדיוס 300 מ'). מדובר בתכניות המקודמות בוועדה המקומית או באחד ממוסדות התכנון הארציים. השירות יציג תחילה סטטוס בקשות למידע והיתר בתחום רישוי בניה ולאחר מכן יתווספו שירותים נוספים.


בעזרת שירות זה, מאפשר לראשונה מנהל התכנון לתושבים להכיר תכניות בנייה העתידות להתבצע בסביבת מקום מגוריהם. כך יוכלו להיות חשופים למידע, ואף להשפיע על קבלת החלטות במידה ויחששו כי תכניות אלה עתידות לפגוע בהן. הם יוכל להגיב לתהליך בשלב בו ניתן להם להשפיע על קבלת ההחלטות.


מה הכוונה לתכנית?  
התכנית היא למעשה מערך שימושי הקרקע במדינה כמו: מגורים, גני ילדים, בתי ספר, גינות וכדומה... השימוש בקרקע מאורגן על ידי תכניות אשר בהתאם לחוק התכנון והבניה, הן מקודמות (בהתאם לאופי התוכנית וסוגה) במוסדות תכנון ארציים, מחוזיים ומקומיים.

  

תמונה:פוטוליה

 

היכן תוכלו לצפות במידע?

במידע תוכלו לצפות באתר הממשלתי לאחר רישום ב"אזור האישי" תחת הלשונית "תוכניות בסביבתי". 

שימו לב כי במסגרת השירות יופיעו תוכניות המצויות בעיצומו של ההליך התכנוני. תכנית אשר תאושר תיעלם מ"תוכניות בסביבתי" אך כן תוכלו למצוא אותה באתר האינטרנט "מידע תכנוני".


רוצים עוד פרטים? מידע נוסף תוכלו למצוא באתר מינהל התכנון הממשלתי.