ירידה חדה במכירת דירות. האם שוק הנדל"ן בדרך לשינוי?

במשרד האוצר פרסמו: ירידה חדה במכירת דירות חדשות בעקבות ירידה ברכישת דירות להשקעה. גידול במלאי הדירות החדשות שטרם נמכרו. האם שוק הנדל"ן בדרך לשינוי?

באגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר בחנו באילו ישובים רואים את ההאטה הגדולה ביותר של מכירת דירות חדשות. תל אביב, אילת, עפולה, קרית גת ויקנעם עילית הם הישובים בהם חלה הירידה הגדולה ביותר.

 

מנתוני משרד האוצר ניתן לראות כי בשנת 2016 נרשמה ירידה של 8% במכירה של דירות חדשות, בהשוואה לשנה הקודמת. לאחר ניכוי המכירות של דירות חדשות במסגרת "מחיר למשתכן" מוכפל שיעור הירידה ל- 16%.

 

כמו כן, מראים הנתונים על גידול חד במלאי של דירות החדשות שטרם נמכרו.

הסברה לירידה החדה הוא ההרחקה של המשקיעים מרכישת דירות חדשות באמצעות חוק דירה שלישית, כך שסך רכישותיהם הצטמצם בשנה זו ב-2.5 אלף דירות חדשות, כלומר, צמצום של כ- 50%. הירידה ברכישות דירות חדשות להשקעה מסבירה כ-60% מהגידול במלאי הדירות שטרם נמכרו ברמה הארצית.

 

הירידות החדות ביותר:

בתל אביב- בשנת 2016 נמכרו 1,255 דירות בלבד לעומת 2015 בה נמכרו 2,014 דירות חדשות, ירידה של כ- 39%.

ברמת גן- נמכרו 1,144 דירות חדשות בלבד בשנת 2016 לעומת 1,592 דירות שנמכרו ב – 2015, ירידה של כ- 28%.

בירושלים- נמכרו 1,412 דירות חדשות בלבד בשנת 2016 לעומת 1,926 דירות בשנת 2015, ירידה של כ- 27%.

בהרצליה- נמכרו 451 דירות חדשות בלבד בשנת 2016 לעומת 523 דירות בשנת 2015, ירידה של כ- 14%.

באילת- נמכרו 208 דירות בלבד בשנת 2016 לעומת 360 דירות חדשות בשנת 2015, ירידה של כ- 42%.

ובמודיעין-מכבים-רעות- ירידה של כ- 16%, כאשר נמכרו 452 דירות בלבד ב-2016 לעומת 537 דירות חדשות בשנת 2015.

 

נתון נוסף שהוצג על ידי משרד האוצר, ברמת גן, בשנת 2015, היוו המשקיעים את החלק הגדול ביותר בשוק, אך בשנת 2016 הם היוו את החלק הקטן ביותר בשוק. גם בהרצליה ובאילת, בעוד שבשנת 2015, היוו המשקיעים כמחצית מכלל הרוכשים של דירות חדשות, בשנת 2016 הם היוו כשליש בלבד.

לציין כי בשלושה ישובים בלבד נרשם גידול ברכישות על ידי זוגות צעירים, אך מדובר בגידול של כ- 54 דירות בלבד בשלושת הישובים (כפ"ס, הרצליה ומודיעין).

 

גם בקרב רוכשי דירה ראשונה ניתן לראות צמצום של רכישות בישובים בכ-31%, כלומר כ- 1.8 אלף דירות חדשות. בקרב הרכישות של משפרי דיור נרשם שיעור הירידה המתון ביותר שעומד על כ-15%.

 

 מקור: משרד האוצר

 

 מקור: משרד האוצר

 

התקררות נוספת שהוצגה על ידי משרד האוצר

בחודש פברואר 2017 ניתן לראות התקררות נוספת בשוק הנדל"ן. סך העסקאות של רכישת דירות באותו חודש עמד על 8.8 אלף דירות, שזו ירידה של 9% בהשוואה לחודש הקודם, וירידה של 7% בהשוואה לפברואר אשתקד. גם בקרב המשקיעים היתה ירידה בחודש פברואר לשיעור של כ – 16% בלבד, שזו הרמה הכי נמוכה מאז השפל ההיסטורי בחודש יולי 2015. רכישות המשקיעים בחודש פברואר הסתכמו ב-1,500 דירות בלבד, ירידה של 15% בהשוואה לחודש ינואר וירידה חדה של 30% בהשוואה לפברואר 2016.