"חוק הגרייס" לטובת נוטלי המשכנתאות אושר בקריאה ראשונה

הצעת "חוק הגרייס" של חבר הכנסת רועי פולקמן מכולנו, אושר לקריאה ראשונה בוועדת הכלכלה של הכנסת. הצעת החוק קוראת לחייב את הבנקים להציע לרוכשי המשכנתאות מסלולי גרייס, בהם תתאפשר דחיית תשלומים במקרים חריגים של אבטלה, מחלה ואפילו חופשת לידה.

הבוקר (ב') אישרה לקריאה ראשונה ועדת הכלכלה של הכנסת, בראשותו של ח"כ איתן כבל, את הצעת החוק של יו"ר סיעת כולנו, ח"כ רועי פולקמן הנקראת "חוק הגרייס".

 

הצעת "חוק הגרייס" מבקשת לתקן את חוק הבנקאות, במטרה להקל על רוכשי משכנתאות ומחייבת את הבנקים להציע מסלולי גרייס, בהם יאפשרו דחייה במועד התשלום החודשי של המשכנתא, במקרים חריגים בהם הלקוחות אינם יכולים לעמוד באופן זמני בתשלום החודשי בשל מצב של מחלה, אבטלה או חופשת לידה.

 

יש לציין כי חלק מהבנקים מתנהלים בצורה זו כבר היום, אך במסגרת הצעת החוק יחויבו כל הבנקים לפעול כך לטובת הלקוחות וכי זה יהפוך לחלק בלתי נפרד מהזכויות של נוטלי משכנתאות ובחירת המסלול תהיה בידי הלקוח.

 

החוק יכול על מובטל שסיים לקבל את דמי האבטלה מהביטוח הלאומי, אדם שסיים לקבל את דמי המחלה / פגיעה ואישה שסיימה לקבל את דמי הלידה.

 

הגרייס שיוכלו נוטלי המשכנתאות לקבל במקרים החריגים יהיו לתקופה שלא תפחת מ- 3 חודשים, אלא אם ביקש הלקוח אחרת, לא יותר מפעם בשנה ולא יותר מ – 3 פעמים במהלך כל תקופת ההלוואה / משכנתא.

 

יו"ר הועדה ח"כ איתן כבל אמר: "משכנתאות הן התחייבות לטווח ארוך של הרבה שנים, אך החיים שלנו הם דינמיים ומלאים בתהפוכות שאינן צפויות".

 

כבל ציין כי מדובר בהצעת חוק צרכנית מהמדרגה הראשונה, אשר מעניקה לרוכשי הדירות סוג של ביטחון מפני מצבים קשים ובלתי צפויים. גם אם רק חלק מנוטלי המשכנתאות יסתייעו בחוק זה, מדובר על שינוי גדול ומשמעותי, יחד עם זאת חשוב שכל אחד הבוחר לממש אופציה זו, ידע בדיוק מהם התנאים למימוש האופציה.

 

ח"כ רועי פולקמן אמר כי : "התחייבות למשכנתא היא ארוכת טווח עם קשיחות בתנאי הפירעון, בזמן שהחיים שלנו הם דינמיים ומלאים בתהפוכות לא צפויות. לכן זה הוגן יותר וערכי לאפשר למובטלים, אנשים שחלו או נשים בחופשת לידה גרייס בתשלומי המשכנתא, דבר שיאפשר להם בתקופת הזמן הלא רגילה, קצת אוויר לנשימה בזמן הכי נחוץ להם".

 

רן מלמד, סמנכ"ל עמותת ידיד, אשר ניסח את הצעת החוק ביחד עם ח"כ פולקמן, הוסיף כי: "הצעת חוק זו היא צעד אשר בא להגן על נוטלי המשכנתאות שמתחייבים לסכום גדול מאוד ובמקרים מסוימים זקוקים למעט עזרה, בתקופה לא צפויה של אבטלה, מחלה או חופשת לידה מוארכת".

 

עודדה פרץ, סגנית המפקחת על הבנקים, ציינה כי הצעת החוק מקובלת על בנק ישראל, אך יחד עם זאת ציינה כי צריך להחיל אותה גם על החברות האחרות הנותנות הלוואות חוץ בנקאיות לדיור ולא רק על הבנקים.

 

אוהד מעודי, נציג רשות שוק ההון, השיב כי יש כיום חברה אחת בלבד (כלל) אשר נותנת הלוואות לדיור. אך ציין כי הדבר ייבדק לקראת הכנת ההצעה לפני הקריאה השנייה והשלישית.