חברת צמח המרמן רוכשת את פרויקט כורזין בגבעתיים

חברת צמח המרמן וחברת אוקרום אסטרטגיות חתמו על הסכם לרכישת מתחם כורזין בגבעתיים. החברות עתידות להקים במתחם פרויקט הכולל מבנה עם 2 קומות מסחר, מעליו 26 קומות משרדים ו – 5 קומות מגורים.

חברת צמח המרמן, בשיתוף עם אורוקום אסטרטגיות בבעלותם של אורן ואבי חלפון, חתמה על הסכם לרכישת האחזקות של חברת מצלאוי בקבוצת ״אבן השהם״, אשר מחזיקה בזכויות במתחם כורזין בגבעתיים, בתמורה ל- 83.5 מיליון שקל.

 

על פי ההסכם שנחתם, ישלמו צמח המרמן ואורוקום אסטרטגיות למצלאוי סכום של 37.7 מיליון שקל, בתוספת מע״מ ותשלום נוסף בסך 9.5 מיליון שקל כפירעון להלוואת בעלים שהועמדה לאבן השהם מטעם חברת מצלאוי.

 

בנוסף לכך, התחייבו החברות הרוכשות ליטול על עצמן הלוואה שנטלה חברת אבן השהם מהבנק בסכום של 36.3 מיליון שקל, כך שהשווי הכולל של העסקה מסתכם ב- 83.5 מיליון שקל, בתוספת מע״מ עבור רכיב התמורה במזומן.

 

בהתאם לתב"ע החדשה שאושרה במתחם כורזין יוגדלו זכויות הבנייה במקום, תוך תוספת של זכויות בנייה למגורים במגרש המיועד למסחר ותעסוקה. חברת צמח המרמן ושותפתה מתכוונות להקים במתחם פרויקט במתכונת של ״עירוב שימושים״, הכולל מבנה ענק עם 2 קומות מסחר, מעליהן כ- 26 קומות משרדים, ו- 5 קומות מגורים, עם חניון ציבורי ופרטי המכיל כ- 500 חניות, ובנוסף מבנה ציבור בשטח של כ- 2,000 מ״ר.

 

 הדמייה: אדריכל יחיאל קומץ

 

היקף ההשקעה בהקמת הפרויקט מוערך בכ- 550 מיליון שקל. מצמח המרמן ואורקום אסטרטגיות נמסר כי לצורך הקמת הפרויקט הם מתכוונים לפנות לבנק מלווה לצורך מימון של ההקמה. 

 

חיים פייגלין, מנכ״ל צמח המרמן: ״רכישת המתחם בכורזין, מהווה עבור חברת צמח המרמן יישום של מדיניות כניסה לתחום "עירוב שימושים".

 

אנו מאמינים מאוד בפיתוח של מתחמים עירוניים מסוג של עירוב שימושים, והפרויקט בכורזין משתלב בצורה מצוינת מגמה זו של החברה.

 

מיקומו של מתחם כורזין על ציר אלוף שדה, מאפשר נגישות מצוינת לפרויקט, ללא צורך להיכנס למרכז הפקוק של העיר. המתחם עתיד להציע את כל השירותים הדרושים לתושבי האוזר ולעובדים בו״.

 

מתחם כורזין ממוקם בחלקה הדרומי של גבעתיים בין הרחובות כורזין, משמר הירדן ואלוף שדה, המהווה עורק תחבורה מרכזי ביותר שמקשר את מחלף תל השומר (על כביש 4) עם תל אביב.

 

עורכי הדין שייצגו בעסקה את חברות צמח המרמן ואורוקום אסטרטגיות הם עו"ד הדין לוי אמיתי, עו"ד ורד גיטרמן ועו"ד רז שופט ממשרד גולדפרב זליגמן, את חברת מצלאווי ייצג עו״ד אילן כהן.