התאחדות הקבלנים מביעה תמיכה בבעלי הקרקעות בשדה דב

ההתאחדות מבקשת להצטרף כ"ידיד בית משפט" לעתירה שהוגשה נגד ההחלטה להקצות 2,400 דירות ברות השגה לעירייה ללא כל תמורה 

התאחדות הקבלנים בוני הארץ מבקשת להביע את תמיכתה בעתירה המינהלית שהגישו בעלי קרקעות פרטיים ברובע שדה דב כנגד החלטת הוועדה המחוזית ת"א להקצות לטובת עיריית ת"א כ-2,400 יח"ד במתחם לטובת דיור בר השגה וכן עוד 7,000 מ"ר שטחי מסחר - זאת ללא כל תמורה. ההתאחדות מצטרפת להליך במעמד "ידיד בית המשפט" (Amicus Curiae) ולחלופין במעמד משיבה – כלומר היא מביעה את תמיכתה המוחלטת בעתירה גם אם היא איננה צד להליך.


ההתאחדות מבהירה שהיא תומכת ומעודדת הקמת יחידות דיור ברות השגה כמובן, אך מוחה נגד הפרקטיקה הפסולה של הוועדה ושל העירייה שאם לא תבוטל סביר שתהווה תקדים ותתקיים בתוכניות עתידיות וברשויות מקומיות נוספות. לטענתם, מדובר בשימוש לרעה בסמכויות קיצוניות ופוגעניות ממש כמו הפקעת מקרקעין. נטען כי המהלך אינו חוקי ובלתי סביר, והוא מפלה לרעה יזמים, קבלנים ובעלי זכויות. מדובר בגזל של ממש, טוענים בהתאחדות, ובפגיעה קשה בזכות החוקתית לקניין תוך התעשרות שלא כדין.

 

                                         עו"ד שמואל שוב - שותף מנהל משרד שוב ושות' | צילום: סטודיו תומס


בהתאחדות מזהירים מהשלכות הצפויות על התכנון בישראל ועל אופן הקצאת זכויות בתוכניות איחוד וחלוקה. מדובר בהחלטה שרירותית, לוקה בחוסר סבירות קיצוני, פוגעת בוודאות התכנונית ואיננה יכולה לעמוד. ההחלטה כופה על בעלי הזכויות לתרום מכיסם מיליארדי שקלים למען המטרה הציבורית ללא כל פיצוי – זה לא סביר ולא חוקי", נטען.


נזכיר, כי לאחרונה שלושה מנהלי הגוש הגדול בת"א הצטרפו לעתירה שהוגשה באמצעות עוה"ד שמואל שוב, נעמה שיף וטל גליקסמן משרד עוה"ד שוב ושות', והביעו בה תמיכה ללא סייג, ושני המנהלים האחרים הודיעו כי גם הם מצטרפים בהתאם להוראת בית המשפט.


בעתירה אשר הוגשה באוקטובר 2019, בעלי הקרקעות יצאו נגד הקצאת הדירות לעיריית ת"א ללא כל תמורה, כאשר השווי הכלכלי שלהן עצום. נסביר, כי בתוכנית רובע שדה דב נקבע תמהיל יחידות דיור כולל 9,100 יחידות דיור רגילות, בתוספת 6,900 יח''ד עבור "דיור מכליל" ( הכולל: דיור מוגן, מעונות סטודנטים, דירות להשכרה ארוכת טווח, דיור בהישג יד וכדומה )  מתוכן 2,400 יח''ד בשטחים ציבוריים עבור דיור בהישג יד, שחלקן כלולות גם במתחם אשכול.


כלומר העירייה, המדינה ואף הבעלים הפרטיים יתחלקו ב-13,600 יחידות דיור סחירות כבעלי זכויות משותפים בקרקע, אך עיריית ת"א בנוסף תקבל 2,400 יח"ד לדיור בהישג יד. המשמעות של ההוראה הזו הינה כי אותם 2,400 יח''ד מתוך 16,000 יחידות דיור הכלולות בתוכנית, ניתנות לעירייה מעבר להקצאה שהיא מקבלת בהתאם לטבלאות האיזון בגין חלקה היחסי בתוכנית, מבלי ששולמה על ידה כל תמורה בגינן, לא בתשלום מתוך זכויותיה בקרקע ואף לא בפיצוי לבעלי הזכויות בתוכנית.