הופקדה תוכנית המתאר הכוללנית לבאר שבע

תוספת של 24,300 יחידות דיור תוך מתן מענה להיקף אוכלוסייה של כ-374,000 תושבים

 

התוכנית שמה בין היתר דגש על התחדשות עירונית, התכנסות הפיתוח פנימה והעצמת מרכזיות העיר כבירת הנגב

 

הוועדה המחוזית דרום שבמינהל התכנון, הפקידה להתנגדויות הציבור את תוכנית המתאר הכוללנית לבאר שבע.  כבר היום משמשת התוכנית את העירייה והוועדה המקומית כפלטפורמה תכנונית מנחה.

 

 

התוכנית אשר קודמה על ידי מטה מינהל התכנון, יחד עם עיריית באר שבע ולשכת התכנון המחוזית דרום, כוללת תוספת של 24,300 יחידות דיור שייתנו מענה להיקף אוכלוסייה של כ-374,000 תושבים, לאחר מימוש מלא של הליכי התחדשות עירונית בליבה של העיר. כיום מתגוררים בעיר כ-208,000 תושבים. בנוסף ליחידות הדיור, התוכנית כוללת גם כ-4.5 מיליון מ"ר עבור תעסוקה, מסחר ומשרדים וכ-3.9 מיליון מ"ר עבור תעשייה וכמו כן שטחים עבור תיירות.

 

עוד כוללת התוכנית, הקמת בית חולים מרכזי חדש בנגב בכניסה המזרחית לעיר, זאת בהתאם להחלטת ממשלה. סביב מוקד בית החולים התכנית מציעה מתחם תעסוקה רפואית מתקדמת.
מדובר בתוכנית מתאר כוללנית שתחליף את תוכנית המתאר הקודמת משנת 1970 ותהווה את התשתית התכנונית ואת הבסיס לפיתוח העיר בעשורים הקרובים.

 

 

אחת ממטרות התכנית לבסס את מעמדה של באר שבע כעיר מטרופולינית מרכזית - "בירת הנגב". זאת, בין השאר, ע"י חיזוק ופיתוח הרקמה הבנויה כיום באמצעות מילוי המתחמים הריקים בעיר ותוך מתן הנחיות ועקרונות להתחדשות עירונית, פיתוח מרכז העיר והפיכתו למרכז אורבני מטרופוליני משמעותי בעירוב שימושים וציפוף, פיתוח השדרות הראשיות בעיר והפיכתן לרחובות עירוניים פעילים תוך העדפת תחבורה ציבורית על פני השימוש ברכב פרטי, חיזוק הבסיס הכלכלי והתעסוקתי של העיר ופיתוח תיירות ונופש תוך חיזוק שימור המורשת הבנויה בעיר.

 


בנוסף לכך, התוכנית רואה חשיבות בשמירה על השטחים הפתוחים סביב הרקמה הבנויה וחיבורם אליה באמצעות יצירת מערכת רציפה והמשכית של צירים ירוקים. התוכנית שמה דגש על עירוניות הכוללת תכנון עירוני המשלב מספר שימושי קרקע,תחבורה ציבורית ומרחב ציבורי מוצל ואיכותי.

 

 

כמו כן, התכנית מציעה עקרונות והנחיות להתחדשות עירונית במרקם הוותיק, הכוללים שדרוג המרחב הציבורי, עירוב שימושים לאורך צירים ראשיים ובמרכז העיר, בחינת פתרונות אמצעי תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית ובחינת ניוד זכויות במקרים בהן יש קושי לממש הליכי התחדשות.