שכונה חדשה נולדה - אזור התעשייה של ירושלים עובר מהפך

הוועדה המחוזית לתכנון ובניה חמוז ירושלים החליטה לאמץ את תכנית האב לרובע מגורים, שטחים ציבוריים ופתוחים, מסחר תעסוקה תוך שמירת אזורי המלאכה הנדרשים בשכונת תלפיות

בישיבה שהתקיימה בראשותו של יו"ר הוועדה עו"ד עמיר שקד, הוחלט לאמץ את תכנית האב לרובע מגורים, שטחים ציבוריים ופתוחים, מסחר תעסוקה תוך שמירת אזורי המלאכה הנדרשים בשכונת תלפיות שבירושלים, כך פורסם באתר מינהל התכנון הממשלתי.

המתחם מהווה את אחד ממוקדי התעשיה והתעסוקה בתלפיות. שטחו כ- 950 דונם בין רחוב דרך בית לחם ממזרח, פארק מסילה ושכונת מקור חיים ממערב, רחוב ברעם מכיוון דרום וצומת אורניים מצפון. המקום מהווה מוקד לתעסוקה, מבחר ותעשייה מרכזיים בירושלים בעבורים האחרונים ונמצא בהתחדשות מתמדת. הוא שוכן בלב אזור עירוני שמוקף בשכונות מגוונות באופיין שמהוות שכונות מבוקשות למגורים. פארק המסילה חופף לשטח התכנית ממערב, ובתחומי הרובע צפויים להיסלל שני קווים של הרכבת הקלה.


תכנית האב שאושרה מתווה את עדכון מדיניות התכנון לרובע תלפיות המתחדש. היא מאפשרת שימושי מגורים, הקמת מבני ציבור לטובת כלל הציבור ועוד, פיתוח שטחים ציבוריים ופתוחים כאחד. כל זאת בנוסף לשימושי התעשיה, המסחר והתעסוקה המסורתיים.


תוספת המגורים המוצעת הינה בהיקף של כ-8,250 יח"ד אשר אושרה כחלק מקידום מדיניות של עירוב שימושים וציפוף הבינוי לאורך צירי הרכבת הקלה, מתן מענה לצורך בתוספת יח"ד לעיר בדרך של התחדשות עירונית, שילוב הרובע בסביבתו והגדלת מימוש השטחים לתעסוקה בעיר. בנוסף, התכנית קובעת עקרונות למתן מענה לצרכי הציבור בהיקף של כ-225,000 מ"ר, שטחים ציבוריים לטובת הציבור בהיקף של כ-110 דונם. כל זאת בהתאם לתוספת המגורים וגם, בהתאם לשינוי ושדרוג מערך הדרכים, המרחב הציבורי ועוד.


המטרה היא פתיחת המתחם וסביבתו כרובע עירוני פעיל ובו עירוב שימושים, שאיננו דומה למצב הקיים בפעילותו בשעות היום ואשר יהיה פעיל לאורך רוב שעות היממה, כאשר הוא מקושר היטב לסביבתו העירונית ומשתלב בה היטב. התכנית מציעה פיתוח של רחוב פייר קניג כשדרה עירונית עם מסח שתלווה ברחוב לאורך של כ -1,500 מטרים ובה תתאפשר בניה משמעותית של קומות מסד שיכללו שימושים של מסחר ותעסוקה, ומעליהן מגדלי מגורים בהתאם למדיניות הבניה לאורך צירי רק"ל. בנוסף, מציעה התכנית הנמכה של עוצמות הבינוי ברחובות המשניים, המקבילים לרח' פייר קניג ובהמשך ברח' דרך בית לחם.


מה עוד? התכנית מבקשת לשמור על אזור המלאכה והתעסוקה הקיימים בדרום הרובע (היקף של כ- 80,000 מ"ר), זאת בכדי להבטיח את המשך קיימם של יעודים אלה אשר מהווים חלק משמעותי מאופיו של הרובע ותפקודו המסורתי. עקרונות הבינוי בתכנית מאפשרת קידום שימושים שונים מלבד המסחר והתעסוקה. התכניות קובעת כי תיקע שלביות ביצוע אשר תבטיח את השלמות שטחי המסחר והתעסוקה והשטחים הציבוריים הפתוחים והבנויים, כתנאי למימוש המגורים.


הוועדה המחוזית בירכה על תכנית האב, וקבעה כי זהו מתווה איכותי לפיתוח האזור שיכלול גם שימוש למגורים. הוועדה ציינה כי התכנית תתרום משמעותית למוקד עירוני חשוב זה ולאזור כולו בעשורים הקרובים.


הוועדה ציינה כי תכנית האב והתכניות המפורטות שיוגשו מכוחה, יתרמו תרומה משמעותית למוקד עירוני חשוב זה ולפני האזור כולו בעשורים הקרובים. כמו כן התרשמה הוועדה כי התכנית מציעה ראיה תכנונית כוללת לשילוב המגורים באזור, תוך יצירת יחס ראוי בין שימושי המגורים לשאר השימושים הקיימים, והבטחה של המענה הדרוש לצרכי ציבור.


הוועדה ציינה כי בהמשך לעקרונות שהותוו בתכנית האב הקודמת, בדבר פיתוח האזור כרובע מסחר ותעסוקה, ובהתאם למדיניות המעודדת עירוב שימושים עירוניים, תוך מתן דגש לאזורים המשורתים היטב על ידי מערכת הסעת המונים, קיימת הצדקה לשילוב השימוש מגורים באזור, בהתאם לצורך בניצול מיטבי של משאב הקרקע העירונית, ומתן מענה לצורך בתוספת יח"ד לעיר, וזאת תוך עידוד מימוש שטחי תעסוקה בהיקף משמעותי.

 

מתכננת המחוז הגב' שירה תלמי באבי ציינה כי התכנית היא בשורה של ממש להתחדשות ופיתוח אזור דרום העיר, עתידה ליצור מרכז כובד משמעותי בעיר, של רובע מעורב שימושים, תעסוקה, מסחר, תעשיה ותרבות. הרובע, ייסמך על מרחב ציבורי איכותי המוכוון להולכי רגל ומשורת על ידי שני קווים של רכבת קלה. מתחם תלפיות יהווה דוגמה למרקם עירוני אינטנסיבי המספק איכות חיים לתושבים בו, כמו גם מוקד עניין משמעותי לאזור ולעיר כולה.

יו"ר הוועדה המחוזית, עו"ד עמיר שקד ציין כי קידום התכנית מתבסס על תהליכים כלל עירוניים משמעותיים שקודמו בשנים האחרונות, ובייחוד מערך הסעת ההמונים. מערך זה מאפשר להנגיש רובעים פריפריאליים בעיר, כדוגמת תלפיות, ובכך להעניק הזדמנות להתחדשות האזור ויצירת רובע אינטנסיבי ומגוון המקושר היטב אל שאר חלקי העיר, ואינו נשען באופן בלעדי על תנועת כלי רכב פרטיים.

 

מגישות התכנית היא עיריית ירושלים והרשות לפיתוח ירושלים, ועורך התכנית הוא משרד יעקב מולכו אדריכלים.